Föreningsinfo

Till Dig – medlem och biodlare…

Full fart

i vår numera jämställda styrelse (tre damer och tre herrar  plus ordf. som dock inte räknas som helt jämställd) har redan sammanträtt tre gånger. Ingen enda gång hittills med alla närvarande samtidigt. I en styrelse på sju personer är det nästan omöjligt att hitta en sammanträdestid som passar alla. Jämställd styrelse när det gäller män och kvinnor skall enligt expertisen vara det allra bästa ur effektivitetssynpunkt. Undertecknad instämmer denna gång med experterna. Hittills i alla fall. Arbetsåret har ju nyss börjat. Men det ser lovande ut!

I bigårdarna

är det väl inte lika hög fart. Våren har kommit av sig, men övervintringen för bisamhällena verkar ha gått bra. Nu väntar vi biodlare på att sälgen skall börja blomma.

Kursledarna behöver Din hjälp

för grundkursen rullar på med 17 deltagare. Fulltecknat redan i december! Rekord i vår förening  –  naturligtvis. LÖRDAGEN DEN 9 APRIL med början kl. 11.00 har vi tänkt att kursdeltagarna skall få lyfta på locket till bikupor. För några kanske för första gången i livet. Då behöver vi förstås MEDHJÄLPARE. Som medlem känner Du givetvis ditt ansvar, och visst vill Du ställa upp och hjälpa till, inte sant?  Anmäl Dig till Carl-Erik så att vi vet att Du kommer. Benarebyvägen 54 är adressen. Tag med Dig din egen slöja så att Du är förberedd. Vi har tänkt oss att dela in i tre undergrupper, så det behövs lärare. Alla kursdeltagare skall fram och plocka med ramarna. Det duger inte att någon står och gömmer sig i bakgrunden…

Hemsidan

behöver en ny plattform och kommer att uppdateras så fort vi hinner med detta.

E-postlistan

kommer till användning vid detta utskick, och vår sekreterare Agneta har lovat posta motsvarande info till de som saknar e-adress. Om Du skulle ha e-adress men ändå får snigelpost så var vänlig anmäl e-adress till Agneta, så får Du nästa utskick från föreningen i e-postlådan i stället. Det går snabbare.

Kalendarium

Förutom styrelselistan får Du också årets kalendarium. Skriv ut på din skrivare och fäst på kylskåpet – eller där Du brukar sätta upp dina kom-i-håg-lappar. Eller kanske i telefonen, om Du råkar ha en sådan telefon. Jag använder min telefon till att ringa med, men jag är en gammal man…

Mingelträffarna

i demo-bigården börjar snart (se kalendariet). Eventuellt  kommer vi att få ett besök av biodlare från Skottland, och då hoppas vi att medlemmarna ställer upp och träffar våra gäster. Nu ligger detta ännu på planeringsstadiet, och mera information kommer senare. Skottarna har ett digert program i Sverige, och vi vet inte säkert ännu hur mycket tid de har för oss och vår förening.

Renparningsområdet.

Det är jätteroligt att vi har många deltagare på våra kurser, och vi hoppas att många blir biodlare  –  och givetvis medlemmar i vår förening. I vårt renparningsområde är det absolut nödvändigt att alla bidrottningar inom vårt närområde blir Buckfastdrottningar vars mödrar absolut måste ha stamtavla. Annars kan tjugo års arbete inom föreningen gå förlorat på en enda säsong. En avelskommitté är utsedd och mer information om detta kommer. Behöver Du drottningar, avläggare eller upplysningar om drottningar kontakta Egon.

Göteborg, april 2016            Carl-Erik (ordf.)