Rensningsflykten mm

Medlemsträff med fika
Plats:Brf Båtsmanstorpets föreningslokal.

Tid:   Tisdag 19 Februari kl.19,00

På nästa möte tisdag 19 februari på Båtsmanstorpets föreningslokal händer detta!

 • Vi fikar tillsammans och diskuterar:
 • Nya bestämmelser för sjukdomar hos bin 2019

Se länk:

http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/binochhumlor/reglerforbiodling/nyabestammelserforsjukdomarhosbin2019.4.5c2fc416166df50915cab613.html

 • Har du tänkt flytta bin?
 • Ska du skaffa ett nytt samhälle? För första gången?
 • Vi kommer också ta upp att snart kommer rensningsflykten.
 • Vad händer då och vad kan man göra sen. Det är lite grann av startskottet på den nya bisässongen. Rensningsflykten brukar vara i mars, men har hänt tidigare…
 • Saker som kan störa bina nu och vad man kan göra.
 • Mina /våra inlämnade ramar och vax är kanske dags att hämta…
 • Har du tillräckligt med vax själv nu?
 • Kanske bra att kolla!
 • Göteborgs och Bohusläns distrikt har haft årsmöte. Något vi kan rapportera om.
 • Något som önskas att vi ska ta upp? Fundera!

Vi talar om detta när vi ses!

Välkomna!

Kom och berätta och fråga!
Massor av god fika som vanligt.