Alla inlägg av Anders Liljebladh

Kvinnligt nätverk 13 maj

Kvinnligt nätverk 13 maj

På uppdrag av och i samarbete med Distriktet anordnade Mölnlycke bf träff för det kvinnliga nätverket på Råda Säteri den 13 maj. Träffen, som snabbt blev fulltecknad, organiserades av våra tre kvinnliga styrelsemedlemmar, med Egon Andersson medverkade som föredragshållare. Vår förening sponsrade lokalen. Ett referat kommer att finnas på vår hemsida (under rubrik: ordförandens spalt). De som missade träffen kan där läsa om vad som hände i sammandrag.

Larvdag 2017

Larvdag

Vi inbjuder till larvdag i Mölnlycke biodlarförening lördagen den 3 juni 10.00 – 12.00 på Råda Säteri. Du kan förbeställa tvådagarsceller eller larva själv – Tvådagarsceller beställs senast den 30 maj på:  egon@radabigardar.se  eller telefon 0708-789370/031-883877.

För säker Buckfastparning kan du kan nyttja vår rasparningsplats efter kontakt med Egon Andersson

Larvning på plats: 20:-/st ex moms, 200:- per list, tvådagarslarver 80:- plus moms.

SBR Quinnor i Göteborgs- och Bohus län bjuder in till träff

Lördag 13 maj kl. 10-15
Råda säteri
Säteriallén 5, Mölnlycke

Preliminärt program:
•    Välkomstkaffe serveras från 9.30
•    Föredrag om biväxter
•    Information om vad som är på gång i vårt distrikt
•    Gemensam lunch (kostnad 125kr)
•    Visning av Mölnlycke biodlarförenings rasparningsplats
•    Ev besök i Gerbianska trädgården med möjlighet att köpa lite ovanligare växter
Den som vill kan avsluta dagen på Lisebergs trädgårdsdagar, som pågår 11-14 maj.

Kvinnliga nätverket i Göteborgs- och Bohus läns biodlardistrikt i samarbete med Mölnlycke biodlarförening och Studieförbundet Vuxenskolan önskar biodlare i vårt distrikt och granndistrikt välkomna.

Både kända och nya deltagare är välkomna, även ni som inte hunnit skaffa bin än. Glädjande är att allt fler män börjar också komma med till våra träffar.

Skicka mail till evai.carlsson@gmail.com om Du är intresserad av det kvinnliga nätverket, men inte kan komma till den här träffen.  Då vet vi att du är intresserad av att få information framöver.

Bindande anmälan senast 9 maj till distriktets anmälningsmail.
OBS,begränsat antal platser.
Lunchen betalas på plats, uppge eventuell specialkost i samband med anmälan.

anmalan.bidistrikt.gob@gmail.com
alternativt till Eva 0707-314 563. SMS går också bra

Förra årets Larvdag 2016, var i strålande väder!

Solen lyste från en klarblå himmel när Mölnlycke Biodlarförening i dag hade samlat biodlare från ett flertal biodlarföreningar i Göteborg med omnejd till larvhämtningsdag i Egons bigård på Råda Säteri. I Mölnlycke, naturligtvis. Inte alla biodlare kanske jag skall tillägga. Vågar man tala om en elit? Det beror på hur man ser det. Alla kan ju inte ha tid och lust att odla sina egna drottningar. Det går ju faktiskt bra att köpa färdiga bidrottningar också. Egon hade några bråda timmar när han tog fram ramar med lagom stora larver till de som ville flytta larver själva. Flertalet hade emellertid valt alternativet att beställa ”tvådagarsceller” vilket kanske är det säkrare om man inte är så van. Över hundra celler och larver fick således nya vårdnadshavare under drygt två hektiska timmar
vid randen av den vackra Rådasjön. Om alla lyckas med sina odlingar blir det alltså många bisamhällen i vår del av Sverige som senare i år får snälla och flitiga bin med arv från Mölnlycke.

I minglet såg jag flera bekanta ansikten. Yngst var Jonas, nio månader, som vilade tryggt i bärsele vid mammas barm men som ändå hade tid att konversera med mig på sitt eget vis. Jag har svårt att återge i ord vad som sades, men jag tror att Jonas gillade läget. Äldst var nog Gunnar från Tulebo. Varken Jonas eller Gunnar deltog i larvningen utan båda ägnade sig liksom jag åt minglet. Kaffe, the och vetekrans hade strykande åtgång i skuggan under de vackra träden.

Den senare delen av maj och hittills i juni har vi haft värmebölja och honungsdrag utöver det vanliga. Gynnsamma dagar för biodling således, men kanske inte det allra bästa för drottningodling.
Bina väljer ofta att lägga honung överallt, även i yngelrummet, och kan ibland strunta i att ta hand om de späda larverna som biodlaren vill att det skall bli drottningar av. För mycket och för litet skämmer allt brukar man säga. Men som tur är har Egon vanan inne och behärskar alla väder. Styrsö Parningsstation öppnar i dag, men jag har ingen rapport om uppslutningen där när detta skrives. Mölnlycke bf:s egen rasparningsplats på Säteriet öppnades också i dag, och där är redan många parningssamhällen utsatta. Om framtiden vet vi ingenting, men biåret 2016 har startat starkt!

Carl-Erik

PS. Som Du har sett har Mölnlycke Biodlarförenings hemsida en ny plattform. Styrelsen har beviljat mig som ordförande en egen spalt, där jag skall få skriva vad jag vill. Utan att fråga styrelsen om lov! Vi får se, vad det leder till. Om Du gillar min spalt så skriv det gärna,  i ett mejl till mig på ce.dahlberg och swipnet.se – emellan skriver Du det vanliga tecknet. Givetvis blir jag glad.  Gillar Du inte vad jag skrivit så kan Du skriva ändå, men spara gadden. Gör som buckfastbina: Sticks inte, tack!   /Carl-Erik

Föreningsinfo

Till Dig – medlem och biodlare…

Full fart

i vår numera jämställda styrelse (tre damer och tre herrar  plus ordf. som dock inte räknas som helt jämställd) har redan sammanträtt tre gånger. Ingen enda gång hittills med alla närvarande samtidigt. I en styrelse på sju personer är det nästan omöjligt att hitta en sammanträdestid som passar alla. Jämställd styrelse när det gäller män och kvinnor skall enligt expertisen vara det allra bästa ur effektivitetssynpunkt. Undertecknad instämmer denna gång med experterna. Hittills i alla fall. Arbetsåret har ju nyss börjat. Men det ser lovande ut!

I bigårdarna

är det väl inte lika hög fart. Våren har kommit av sig, men övervintringen för bisamhällena verkar ha gått bra. Nu väntar vi biodlare på att sälgen skall börja blomma.

Kursledarna behöver Din hjälp

för grundkursen rullar på med 17 deltagare. Fulltecknat redan i december! Rekord i vår förening  –  naturligtvis. LÖRDAGEN DEN 9 APRIL med början kl. 11.00 har vi tänkt att kursdeltagarna skall få lyfta på locket till bikupor. För några kanske för första gången i livet. Då behöver vi förstås MEDHJÄLPARE. Som medlem känner Du givetvis ditt ansvar, och visst vill Du ställa upp och hjälpa till, inte sant?  Anmäl Dig till Carl-Erik så att vi vet att Du kommer. Benarebyvägen 54 är adressen. Tag med Dig din egen slöja så att Du är förberedd. Vi har tänkt oss att dela in i tre undergrupper, så det behövs lärare. Alla kursdeltagare skall fram och plocka med ramarna. Det duger inte att någon står och gömmer sig i bakgrunden…

Hemsidan

behöver en ny plattform och kommer att uppdateras så fort vi hinner med detta.

E-postlistan

kommer till användning vid detta utskick, och vår sekreterare Agneta har lovat posta motsvarande info till de som saknar e-adress. Om Du skulle ha e-adress men ändå får snigelpost så var vänlig anmäl e-adress till Agneta, så får Du nästa utskick från föreningen i e-postlådan i stället. Det går snabbare.

Kalendarium

Förutom styrelselistan får Du också årets kalendarium. Skriv ut på din skrivare och fäst på kylskåpet – eller där Du brukar sätta upp dina kom-i-håg-lappar. Eller kanske i telefonen, om Du råkar ha en sådan telefon. Jag använder min telefon till att ringa med, men jag är en gammal man…

Mingelträffarna

i demo-bigården börjar snart (se kalendariet). Eventuellt  kommer vi att få ett besök av biodlare från Skottland, och då hoppas vi att medlemmarna ställer upp och träffar våra gäster. Nu ligger detta ännu på planeringsstadiet, och mera information kommer senare. Skottarna har ett digert program i Sverige, och vi vet inte säkert ännu hur mycket tid de har för oss och vår förening.

Renparningsområdet.

Det är jätteroligt att vi har många deltagare på våra kurser, och vi hoppas att många blir biodlare  –  och givetvis medlemmar i vår förening. I vårt renparningsområde är det absolut nödvändigt att alla bidrottningar inom vårt närområde blir Buckfastdrottningar vars mödrar absolut måste ha stamtavla. Annars kan tjugo års arbete inom föreningen gå förlorat på en enda säsong. En avelskommitté är utsedd och mer information om detta kommer. Behöver Du drottningar, avläggare eller upplysningar om drottningar kontakta Egon.

Göteborg, april 2016            Carl-Erik (ordf.)