Alla inlägg av Mölnlycke Biodlare

Aktiviteter 2000

Årsmöte Hembygdsgården, Solsten, Mölnlycke. 

Torsdagen den 16 november

Mötet öppnades och årsmötesförhandlingarna genomfördes.

Två avgående ledamöter avtackades under kaffet efter årsmötet.

Allan Borlid avtackas efter 10 år som ordförande. Kerstin Jönson sekreterare, avtackas efter många år i styrelsen.

Egen Andersson talar om Styrsö parningsstation för Buckfastbin och uppmanar närvarande att utnyttja denna unika möjlighet till att få bra bin.

17 personer var närvarande på detta trevliga årsmöte.

Honungens dag på Råda Hembygdsgård den 16 september 2000

Honungens dag äger rum på Råda hembygdsgård, tillsammans med Råda Hembygdsförening.

Vi börjar kl. 11.00 och håller på till kl.14.00. Biodlarföreningen säljer egen honung, samt olika nyttiga produkter med honung. Hembygdsföreningen bakar bröd i vedeldad ugn. Bröd går också att köpa. Servering med kaffe och dopp kommer att finnas för besökare.

Välkomna den 16 September !

Inbjudan till Sommarmöte 2000 för medlemmar med familj

Årets sommarmöte får formen av en resa till Herrjunga. Där skall vi hälsa på hos Jörgen Johansson, storbiodlare med över 100 samhällen.

Vi planerar sammåkning med några egna bilar och medåkare, som kan dela på bensinkostnaderna.Start vid gamla busstorget i Mölnlycke Lördagen den 17 juni kl.09.00 Cirka 10.30 är vi framme vid Remmene, där Jörgen möter och tar oss med till sin utbigård i Larstorp.

Efter visningen åker vi vidare till en väntande luch på Fölene kvarn invid Nossan. Före lunchen har vi möjlighet att besöka ett intressant gammalt gravfält och även titta in i Fölene vackra medelskyrka.

Den beställda luchen kommer att bestå av smör, bröd, rostbiff, potatissallad med grönt och öl eller vatten. Efter detta får vi kaffe och kaka. Kostnaden för medlemmar är 80 kronor, för övriga 120 kronor.

Efter lunchen fortsätter vi hem till Jörgen i Herrjunga. Där har han mycket att visa och berätta. jörgen har även lovat att bjuda på kaffe.

Vill vi se ytterligare en utbigård, så ligger Åsen bra till på hemväg, annars kan ju färden gå direkt hem.

Obligatorisk anmälan till resan senast onsdag den 14 juni till Allan Borlid på telefon 031-98 91 55

Väl mött den 17 juni !

Styrelsen

Årsberättelse 1999

Denna årsberättelse för Mölnlyckeortens Biodlareförening omfattar tiden från den 1 november 1998 till och med den 31 oktober 1999.

Antal medlemmar

Föreningen har under verksamhetsåret fått 33 betalande medlemmar anslutna till SBR. Av dessa är en SBR-familjemedlem. Det är en glädjande ökning med 4 nya medlemmar jämfört med föregående år. Vi hoppas på en fortsatt ökning under nästa år.Den totala årsavgiften för SBR-medlem har varit SEK 240. För 2000 blir den SEK 275.

Styrelse

Föreningens styrelse har under året varit Allan Borlid, ordförande, Egon Andersson, vice ordförande, Anders Liljebladh, kassör, Kerstin Jönson, sekreterare, Carl-Erik Dahlberg, vice sekreterare, och Tony Persson, PR-ansvarig. Suppleanter i styrelsen har varit Roland Klerfors och Bert Sandberg.

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden.

Revisorer

Revisorer för 1999 är Mats Eskilson och Stig Jarl med Allan Krantz som revisorssuppleant.

Föreningens ekonomi

Redovisning av inkomster och utgifter under året upptas i särskild bilaga, som presenteras vid årsmötet.

Föreningsverksamheten, möten m m

Årsmötet hölls den 13 november som vanligt på Hembygdsgården i Solsten. Årsberättelsen med ekonomisk redogörelse godkändes, revisionsberättelsen lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksam-hetsåret.

Egon Andersson och Carl-Erik Dahlberg informerade om arbetet i avels-utskottet.

Efter årsmötesförhandlingarna bjöd föreningen på kaffe och tårta.

Carl-Erik Dahlberg avslutade kvällen med en systematisk genomgång av olika egenskaper hos bin och bedömning av dessa som ett led i biaveln.

Även i år arrangerade vår förening ett gemensamt möte med grannföreningarna.

Mötet avhölls den 13 mars på Wendelbergs Folkhögskola. Stig Åke Gerdvall från Örebrogruppen var inbjuden och talade om deras försök att få ett varroatolerant bi.

Härryda Kommuns miljödag på torget i Mölnlycke inföll den 24 april och vår monter var flitigt besökt.

Ett vårmöte ägde rum på hembygdsgården i Solsten den 7 maj. Ture Hilmersson från Södra Inland var inbjuden och talade om aktuella vårarbeten och visade filmen ”Biets värld”. Av föreningen inköpta varroainlägg delades ut. Bitill-syningsmannen Ulf Langton talade om det aktuella varroaläget. Rutinerna för insamling av nedfallsprover bestämdes.

Uppfölfning av mötet den 13 mars avhölls i avelsutskottets regi den 4 juni på hembygdsgården i Solsten och den 2 juli hos Carl-Erik Dahlberg.

Även i år har vi haft en nybörjarkurs i biodling i samarbete med Folkuniversitetet. Av 8 deltagare fick vi 4 nya medlemmar, som vi hälsar välkomna i vår förening. En kunde också skaffa egna bin ifrån en biodlare i  Göteborg.

Även i år har vi haft ett sommarmöte. Det blev av olika orsaker så sent som den 24 juli som vi åkte ut till Styrsö för att på plats studera den nya avelsstationen för buckfastbin, som är i vardande där ute. Vi åkte ut med Carl-Erik Dahlbergs båt och vi fick en fin dag därute. Stort tack!

Egon Andersson och Carl-Erik Dahlberg lägger ner ett otroligt stort arbete på denna parningsstation. Vår förhoppning är att den skall bli mycket bra för det fortsatta avelsarbetet med buckfastbin.

Honungens dag  var i år den 18 september. Vi sålde ca 200 burkar honung och diverse inköpta varor. Vi fick 8 namn på intresserade att börja med bikurs 2000 och vi är mycket nöjda.

Drottningodling

Våra två aktiva medlemmar Egon Andersson och Carl-Erik Dahlberg har i år arbetat mycket intensivt med drottningodling. Ordförande, som tillsammans med dessa är medlem av föreningens avelsutskott, kommer att redogöra för avelsarbetet vid årsmötet.

Information

Ordförande har visat och talat om bin samt visat film för två lågstadie-klasser under hösten.

Biskötsel

Den gångna vintern var rätt snäll, men många samhällen var i dålig kondition på grund av den dåliga sommaren 1998. Våren kom som normalt i april, men maj var kall och juni våt och blåsig. Utvecklingen av bisamhällena avstannade och fruktträden blev dåligt pollinerade. När hallonen blommade var samhällena svaga och sommarskörden uteblev för många. Efter semestrarna kom sommaren och den varade till slutet av september – värmerekord i den månaden. Vi har därför fått mycket ljunghonung. Slungningen har blivit mycket jobbig.

Av inkomna rapporter ser medelskörden ut att hamna omkring 12,5 kg för 1999. Antalet invintrade samhällen har i år ökat till ca 90 st mot 80 förra året. Vinterförlusterna har varit små. Två förluster på grund av yngelröta har rapporterats.

Övrigt

Alla i föreningen uppmanas att försöka få in flera medlemmar till SBR. Det finns kanske några i Din närhet som har bin eller är allmänt intresserade av biodling utan att vara medlemmar i föreningen. Kontakta då gärna någon i styrelsen, som vill göra sitt bästa för att få med dem.

Som avslutning tackar vi för det gångna året och önskar ett gott  bi- och honungsår 2000.

Mölnlycke den 10 oktober 1999

STYRELSEN

Aktiviteter 1999

Styrsö 24 Juli 1999. Den 24 juli besökte ett anntal biodlare från Mölnlyckeortens biodlareförening, Styrsö som ligger i Göteborgs Södra skärgård.

Där visades den nya parnings-stationen för Buckfastbin.Egon Andersson har varit den drivande entusiasten bakom.

Till parnings-samhälle används en kasset gjord av frigolit av typ Apidea.

Utflykten var mycket lyckad och det jobbades hel en del. Det hela avslutades med fika hemma hos Lennart Karlsson i hans fina trädgård.

En lyckad dag på Styrsö !

 

 

 

Årsberättelse 1998

Denna årsberättelse för Mölnlyckeortens Biodlareförening omfattar tiden från den 1 november 1997 till och med den 31 oktober 1998.

Antal medlemmar

Föreningen har under verksamhetsåret haft 29 betalande medlemmar anslutna till SBR. Av dessa är en SBR-familjemedlem. Det är en glädjande ökning med 2 medlemmar jämfört med föregående år. Vi har fått 3 nya och tappat 1. Vi hoppas på en fortsatt ökning under nästa år.Den totala årsavgiften för SBR-medlem har varit SEK 205. För 1999 blir den SEK 240.

Styrelse

Föreningens styrelse har under året varit Allan Borlid, ordförande, Egon Andersson, vice ordförande, Anders Liljebladh, kassör, Kerstin Jönson,
sekreterare, Carl-Erik Dahlberg, vice sekreterare, och Tony Persson, PRansvarig. Suppleanter i styrelsen har varit Roland Klerfors och Bert Sandberg.
Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden.  

Föreningens ekonomi

Redovisning av inkomster och utgifter under året upptas i särskild bilaga, som presenteras vid årsmötet.

Föreningsverksamheten, möten m m

Årsmötet hölls den 21 november som vanligt på Hembygdsgården i Solsten. Årsberättelsen med ekonomisk redogörelse godkändes, revisionsberättelsen
lästes upp och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Före mötesförhandlingarna visade Carl-Erik Dahlberg och Egon Andersson sin nyinskaffade insemineringsutrustning. Alla fick tillfälle att titta i deras mikroskop. Mötet avslutades med kaffe. Årets vintermöte ägde rum den 6 mars på Lärarhögskolan i Mölndal. Arrangörer var föreningarna i Lindome och vi i Mölnlycke. Vi hade bjudit in föreningen i Landvetter, Rävlanda och Partille för att bredda intresset och fördela kostnaderna på flera. Föredragshållare var nestorn för buckfastaveln i Sverige Ulf Gröhn. Ett föredragskompendium delades ut vid mötet, som avslutades med landgång och öl. Ett mycket uppskattat möte. Ombud vid Länsförbundets årsmöte var Allan Borlid. Även Egon Andersson var med. Mötet hölls på Billströmska folkhögskolan den 7 mars 1998. Den 24 maj hade Härryda Kommun en miljödag på torget i Mölnlycke.Föreningen medverkade med visning av bin i observationskupan m m. Intresset var relativt gott med några nya namn till kommande kurs i biodling. Även i år har vi haft en nybörjarkurs i biodling i samarbete med Folkuniversitetet. Av 5 deltagare fick vi 3 nya medlemmar, som vi hälsar välkomna i vår förening. Dessa tre kunde också skaffa egna bin ifrån ett större dödsbo (30 samhällen) i Kållered. Sommarmötet i år avhölls den 18 juli i Egon Anderssons nya utebigård på Råda Säteri. Efter en intressant förevisning av Egon med bl a vingklippning och märkning av drottning åkte vi till hembygdsgården för fortsatt möte och kaffe. Vi hade tur att det höll upp när vi var på Säteriet. Honungens dag var i år den 19 september. Åke Zackrisson, Lindome, var med också i år och visade bidredskap. Vi sålde ca 150 burkar honung och fick 5 namn på intresserade att börja med bikurs 1999 och vi är mycket nöjda.

Drottningodling

Våra två aktiva medlemmar Egon Andersson och Carl-Erik Dahlberg har i år arbetat mycket intensivt med drottningodling. Ordförande, som tillsammans
med dessa är medlem av föreningens avelsutskott, kommer att redogöra för avelsarbetet vid årsmötet.

Utställning

I höst med början den 12 oktober och 4 veckor framåt har Biodlareföreningen en skärmutställning i Biblioteket i Mölnlycke under mottot ”Hur blir man
biodlare” Skärmarna kommer från Länsförbundet (Södra Inland). Lindomeföreningen hade utställningen före oss. Göteborgs Posten och Härryda
Posten har skrivit mycket positivt om utställningen och om biodling. Lågstadieklasser har visat intresse att komma och se utställningen
och också se den lilla ”Bifilmen” på video.

Biskötsel

Den gångna vintern var rätt snäll med avseende på samhällenas överlevnad. Våren kom också som normalt i april, men maj blev kall och blåsig. Den fina
starten i bisamhällena tog slut och tidigt blommande fruktträd blev dåligt pollinerade. När hallonen blommade var samhällena svaga och
sommarskörden uteblev för många. Sommaren i år går till historien som en väntan på sol och värme. Endast korta avbrott på regnet och blåsten fick vi
uppleva. Den honung som bina då drog in åt de upp när de sedan blev sittande inne. Många stödutfodrade med socker hela sommaren. Augusti blev dock bättre, vilket förbättrade resultatet. Bistyrkan vid inmatningen för vintern var ovanligt stor på grund av att bina ej hade fått tillfälle att slita ut sig på
honungsdraget. Av inkomna rapporter ser medelskörden ut att hamna under 10 kg mot 15,4 kg för 1997. Antalet in-vintrade samhällen har i år ökat till ca 80 st mot 70 förra året. Vinter-förlusterna har varit små och inga sjukdomsförluster har rapporterats.

Övrigt

Alla i föreningen uppmanas att försöka få in flera medlemmar till SBR. Det finns kanske några i Din närhet som har bin eller är allmänt intresserade av
biodling utan att vara medlemmar i föreningen. Kontakta då gärna någon i styrelsen, som vill göra sitt bästa för att få med dem.
Som avslutning tackar vi för det gångna året och önskar ett gott bi- och honungsår 1999.

Mölnlycke den 17 oktober 1998
STYRELSEN