Aktiviteter 2001

Besök på Egon Anderssons bigård 26 maj 2001 Egon Andersson informerar och förevisar i sin bigård på Råda Säteri under rubriken: ” Para dina bin på Styrsö” Egon beskrev hur man ska göra och vad man bör tänka på när man skickar drottningar till Styrsö parningsstation. Vi blev visade hur…

Läs mer

Årsberättelse 2000

Denna årsberättelse för Mölnlyckeortens Biodlareförening omfattar tiden från den 1 november 1999 till och med den 31 oktober 2000. Antal medlemmar Föreningen har under verksamhetsåret fått 34 betalande medlemmar anslutna till SBR. Av dessa är en SBR-familjemedlem. Det är en glädjande ökning med en ny medlem jämfört med föregående år.…

Läs mer

Aktiviteter 2000

Årsmöte Hembygdsgården, Solsten, Mölnlycke.  Torsdagen den 16 november Mötet öppnades och årsmötesförhandlingarna genomfördes. Två avgående ledamöter avtackades under kaffet efter årsmötet. Allan Borlid avtackas efter 10 år som ordförande. Kerstin Jönson sekreterare, avtackas efter många år i styrelsen. Egen Andersson talar om Styrsö parningsstation för Buckfastbin och uppmanar närvarande att…

Läs mer

Årsberättelse 1999

Denna årsberättelse för Mölnlyckeortens Biodlareförening omfattar tiden från den 1 november 1998 till och med den 31 oktober 1999. Antal medlemmar Föreningen har under verksamhetsåret fått 33 betalande medlemmar anslutna till SBR. Av dessa är en SBR-familjemedlem. Det är en glädjande ökning med 4 nya medlemmar jämfört med föregående år.…

Läs mer

Aktiviteter 1999

Styrsö 24 Juli 1999. Den 24 juli besökte ett anntal biodlare från Mölnlyckeortens biodlareförening, Styrsö som ligger i Göteborgs Södra skärgård. Där visades den nya parnings-stationen för Buckfastbin.Egon Andersson har varit den drivande entusiasten bakom. Till parnings-samhälle används en kasset gjord av frigolit av typ Apidea. Utflykten var mycket lyckad och…

Läs mer

Årsberättelse 1998

Denna årsberättelse för Mölnlyckeortens Biodlareförening omfattar tiden från den 1 november 1997 till och med den 31 oktober 1998. Antal medlemmar Föreningen har under verksamhetsåret haft 29 betalande medlemmar anslutna till SBR. Av dessa är en SBR-familjemedlem. Det är en glädjande ökning med 2 medlemmar jämfört med föregående år. Vi…

Läs mer