SBR Quinnor i Göteborgs- och Bohus län bjuder in till träff

Lördag 13 maj kl. 10-15
Råda säteri
Säteriallén 5, Mölnlycke

Preliminärt program:
•    Välkomstkaffe serveras från 9.30
•    Föredrag om biväxter
•    Information om vad som är på gång i vårt distrikt
•    Gemensam lunch (kostnad 125kr)
•    Visning av Mölnlycke biodlarförenings rasparningsplats
•    Ev besök i Gerbianska trädgården med möjlighet att köpa lite ovanligare växter
Den som vill kan avsluta dagen på Lisebergs trädgårdsdagar, som pågår 11-14 maj.

Kvinnliga nätverket i Göteborgs- och Bohus läns biodlardistrikt i samarbete med Mölnlycke biodlarförening och Studieförbundet Vuxenskolan önskar biodlare i vårt distrikt och granndistrikt välkomna.

Både kända och nya deltagare är välkomna, även ni som inte hunnit skaffa bin än. Glädjande är att allt fler män börjar också komma med till våra träffar.

Skicka mail till evai.carlsson@gmail.com om Du är intresserad av det kvinnliga nätverket, men inte kan komma till den här träffen.  Då vet vi att du är intresserad av att få information framöver.

Bindande anmälan senast 9 maj till distriktets anmälningsmail.
OBS,begränsat antal platser.
Lunchen betalas på plats, uppge eventuell specialkost i samband med anmälan.

anmalan.bidistrikt.gob@gmail.com
alternativt till Eva 0707-314 563. SMS går också bra

Förra årets Larvdag 2016, var i strålande väder!

Solen lyste från en klarblå himmel när Mölnlycke Biodlarförening i dag hade samlat biodlare från ett flertal biodlarföreningar i Göteborg med omnejd till larvhämtningsdag i Egons bigård på Råda Säteri. I Mölnlycke, naturligtvis. Inte alla biodlare kanske jag skall tillägga. Vågar man tala om en elit? Det beror på hur man ser det. Alla kan ju inte ha tid och lust att odla sina egna drottningar. Det går ju faktiskt bra att köpa färdiga bidrottningar också. Egon hade några bråda timmar när han tog fram ramar med lagom stora larver till de som ville flytta larver själva. Flertalet hade emellertid valt alternativet att beställa ”tvådagarsceller” vilket kanske är det säkrare om man inte är så van. Över hundra celler och larver fick således nya vårdnadshavare under drygt två hektiska timmar
vid randen av den vackra Rådasjön. Om alla lyckas med sina odlingar blir det alltså många bisamhällen i vår del av Sverige som senare i år får snälla och flitiga bin med arv från Mölnlycke.

I minglet såg jag flera bekanta ansikten. Yngst var Jonas, nio månader, som vilade tryggt i bärsele vid mammas barm men som ändå hade tid att konversera med mig på sitt eget vis. Jag har svårt att återge i ord vad som sades, men jag tror att Jonas gillade läget. Äldst var nog Gunnar från Tulebo. Varken Jonas eller Gunnar deltog i larvningen utan båda ägnade sig liksom jag åt minglet. Kaffe, the och vetekrans hade strykande åtgång i skuggan under de vackra träden.

Den senare delen av maj och hittills i juni har vi haft värmebölja och honungsdrag utöver det vanliga. Gynnsamma dagar för biodling således, men kanske inte det allra bästa för drottningodling.
Bina väljer ofta att lägga honung överallt, även i yngelrummet, och kan ibland strunta i att ta hand om de späda larverna som biodlaren vill att det skall bli drottningar av. För mycket och för litet skämmer allt brukar man säga. Men som tur är har Egon vanan inne och behärskar alla väder. Styrsö Parningsstation öppnar i dag, men jag har ingen rapport om uppslutningen där när detta skrives. Mölnlycke bf:s egen rasparningsplats på Säteriet öppnades också i dag, och där är redan många parningssamhällen utsatta. Om framtiden vet vi ingenting, men biåret 2016 har startat starkt!

Carl-Erik

PS. Som Du har sett har Mölnlycke Biodlarförenings hemsida en ny plattform. Styrelsen har beviljat mig som ordförande en egen spalt, där jag skall få skriva vad jag vill. Utan att fråga styrelsen om lov! Vi får se, vad det leder till. Om Du gillar min spalt så skriv det gärna,  i ett mejl till mig på ce.dahlberg och swipnet.se – emellan skriver Du det vanliga tecknet. Givetvis blir jag glad.  Gillar Du inte vad jag skrivit så kan Du skriva ändå, men spara gadden. Gör som buckfastbina: Sticks inte, tack!   /Carl-Erik

Föreningsinfo

Till Dig – medlem och biodlare…

Full fart

i vår numera jämställda styrelse (tre damer och tre herrar  plus ordf. som dock inte räknas som helt jämställd) har redan sammanträtt tre gånger. Ingen enda gång hittills med alla närvarande samtidigt. I en styrelse på sju personer är det nästan omöjligt att hitta en sammanträdestid som passar alla. Jämställd styrelse när det gäller män och kvinnor skall enligt expertisen vara det allra bästa ur effektivitetssynpunkt. Undertecknad instämmer denna gång med experterna. Hittills i alla fall. Arbetsåret har ju nyss börjat. Men det ser lovande ut!

I bigårdarna

är det väl inte lika hög fart. Våren har kommit av sig, men övervintringen för bisamhällena verkar ha gått bra. Nu väntar vi biodlare på att sälgen skall börja blomma.

Kursledarna behöver Din hjälp

för grundkursen rullar på med 17 deltagare. Fulltecknat redan i december! Rekord i vår förening  –  naturligtvis. LÖRDAGEN DEN 9 APRIL med början kl. 11.00 har vi tänkt att kursdeltagarna skall få lyfta på locket till bikupor. För några kanske för första gången i livet. Då behöver vi förstås MEDHJÄLPARE. Som medlem känner Du givetvis ditt ansvar, och visst vill Du ställa upp och hjälpa till, inte sant?  Anmäl Dig till Carl-Erik så att vi vet att Du kommer. Benarebyvägen 54 är adressen. Tag med Dig din egen slöja så att Du är förberedd. Vi har tänkt oss att dela in i tre undergrupper, så det behövs lärare. Alla kursdeltagare skall fram och plocka med ramarna. Det duger inte att någon står och gömmer sig i bakgrunden…

Hemsidan

behöver en ny plattform och kommer att uppdateras så fort vi hinner med detta.

E-postlistan

kommer till användning vid detta utskick, och vår sekreterare Agneta har lovat posta motsvarande info till de som saknar e-adress. Om Du skulle ha e-adress men ändå får snigelpost så var vänlig anmäl e-adress till Agneta, så får Du nästa utskick från föreningen i e-postlådan i stället. Det går snabbare.

Kalendarium

Förutom styrelselistan får Du också årets kalendarium. Skriv ut på din skrivare och fäst på kylskåpet – eller där Du brukar sätta upp dina kom-i-håg-lappar. Eller kanske i telefonen, om Du råkar ha en sådan telefon. Jag använder min telefon till att ringa med, men jag är en gammal man…

Mingelträffarna

i demo-bigården börjar snart (se kalendariet). Eventuellt  kommer vi att få ett besök av biodlare från Skottland, och då hoppas vi att medlemmarna ställer upp och träffar våra gäster. Nu ligger detta ännu på planeringsstadiet, och mera information kommer senare. Skottarna har ett digert program i Sverige, och vi vet inte säkert ännu hur mycket tid de har för oss och vår förening.

Renparningsområdet.

Det är jätteroligt att vi har många deltagare på våra kurser, och vi hoppas att många blir biodlare  –  och givetvis medlemmar i vår förening. I vårt renparningsområde är det absolut nödvändigt att alla bidrottningar inom vårt närområde blir Buckfastdrottningar vars mödrar absolut måste ha stamtavla. Annars kan tjugo års arbete inom föreningen gå förlorat på en enda säsong. En avelskommitté är utsedd och mer information om detta kommer. Behöver Du drottningar, avläggare eller upplysningar om drottningar kontakta Egon.

Göteborg, april 2016            Carl-Erik (ordf.)

Verksamhetsplan 2017

Nu närmast den 13 maj är den kvinnliga nätverksträffen på Råda Säteri.

3 juni 10,00 Råda Säteri  Larvdag+Drottningodling+Bitillsynsmannen informerar.

Egon och styrelsen.

 

1 juli 10,00 Råda Säteri Avläggare

Egon+Björn Albinsson.

Samarbete Mölndal bf

Styrsö parningsstation 2015

Styrsö parningsstation kommer under 2015 att vara öppen från  2 juni till den 15 augusti för hämtning och mottagning enbart lördagar 8.00 till 11.00. Styrsö kommer under året att drivas i Mölnlycke Biodlarförenings regi med Lennart Karlsson som platsansvarig och Egon Andersson som stationsföreståndare. Föranmälan till Lennart Karlsson på tfn.  031-970467, eller Egon Andersson, 0708-789370 senast en vecka innan om man avser lämna fler än 5 parningskupor. Mottagning kan ske i drönarfria EWK eller Apideor. Besiktning ska vara utförd av bitillsynsman och kopia på flyttningstillstånd ska medföras.  Parningsavgiften är 80:- och betalas på  föreningens Bg 785-2742.
Drönargivare under 2015 och 2016är FRM11-150.
Denna drottning är en av de bästa Åke Ferm har haft vad gäller temperament och produktivitet, den är testad för full utrensning, ingen nosema eller kalkyngel. Moderslinjen kommer från österrikisk Buckfast och är parad och testad här  i flera generationer. Styrsö är en mycket värdefull station i och med att vi har inte mindre än 28 drönarsamhällen här och på omgivande öar vilket garanterar att vi får en optimal bredd på det genetiska arvet.
2014 lämnades 320 drottningar för parning och 261 blev parade (81%).
Stamtavla:

stamtavla

Mölnlycke biodlarförenings rasparningsplats öppen i juni och juli. Vi har haft ett renparningsområde i Mölnlycke sedan mer än ett decennium som gett mycket bra resultat vid friparningar. Vill du sätta ut parningssamhällen hos oss kontakta Egon Andersson på tfn 0708-789370 eller 031-883877 eller egon at radabigardar.se. Avgift 50:- som betalas in på föreningens Bg 785-2742.

Kurser 2015

Nu är det absolut sista chansen att anmäla er till grundkursen eller fortsättningskursen om ni inte redan gjort det. Vi kommer vara i kulturhuset/biblioteket i Mölnlycke centrum. Grundkursen är indelad i flera tillfällen. Priset är 1000:- inklusive kurmateriel (boken om biodling) för grundkursen.

Anmälan till kurserna görs här.

 

GRUNDKURS I BIODLING

Grundkursen startar torsdagen den 12 mars kl. 19. Anmälan görs här.

Målsättning: Efter genomgången kurs (5 teoriträffar och tre praktiska övningar i bigård) skall deltagaren med stöd av mentor kunna sköta en nyinköpt avläggare fram till hösten.
Anm: Ett övervintrat samhälle är mera svårskött. Skötsel av ett sådant samhälle behandlas i fortsättningskurs nästa vinter och övningar nästa år. Vissa moment, exempelvis bisjukdomar, behandlas därför inte i denna grundkurs.

Teoriträffar
Teori i Kulturhuset, blå rummet, Mölnlycke.  Torsdagar kl. 19.00-21.15

1.     Biet (12/3)
Djur, växter, insekter. Steklar, gaddsteklar. Humlor, bin, getingar. Solitärbin i Sverige
Drottning, arbetsbin, drönare. Yngelstadier. Drottningens parning.
Yngelstadierna. Inne/ute-bin. Vinterbin. Vaxbygget.
Biets anatomi. Gadden. Bisticksallergi. Geografiska raser. Buckfastbin
Kursledare för detta moment:    Carl-Erik Dahlberg

2.    Nybörjarens start (26/3)
Elementära begrepp inom biodling. Köp av material. Avläggaren. Uppställningsplats. Tillsyn under första året. Drivfodring. Ev. honungsskörd (avläggare ger normalt inte skörd första året). Invintring. Vinterfodringen. Musskydd. Tillsyn vintern.
Kursledare för detta moment:    Agneta Nilsson

3.    Utrustning (9/4)
Bikupa. Bibostaden: Pall, botten, musskydd, sargar, spärrgaller, täckplast, tak, spännrem. Foderlåda. Redskap.
Några historiska rammått. Plastramar. Skyddskläder. Bigård. Plats för bigården.
Praktisk övning i trådning av ramar och att smälta in vaxmellanväggar.
Kursledare för detta moment:    Anders Liljebladh

4.    Ett år i bigården (23/4)
Biåret börjar i juli. Kontroll av yngelklot. Drottningbyte.  Skörd och vinterfodring. Musskydd och spännband. Varroabehandling. –  Vintervila.  –  Rensningsflykt. Foderkontroll feb-mars. Vårundersökning. Utökning. Skattlådor. Om svärmning. Protokollföring. Skörd. Varroabehandling.
Kursledare för detta moment:    Fredrik Persson

5.    Honungens behandling och höstarbeten. (7/5)
Skattlådor, botten, lock. Biblåsare eller borste. Bil, cykel, skottkärra. Avfuktare. Refraktometer. Avtäckning, slungning, silning av vanlig honung resp. ljunghonung. Ympning. Kylrum. Uppvärmning och tappning på burk, alternativt försäljning ”flytande”. Etikettering, förvaring. Rörning om ympning ej sker.  –  Ramar sorteras. Vaxsmältning.
Kursledare för detta moment:    Carl-Erik Dahlberg

Praktiska moment
Nedanstående tider och platser är preliminära.

6.    Vårundersökning (OBS! NY TID- Lördag 18/4)
Plats: Benarebyv. 54 i Mölnlycke

7.    Utökning av bisamhället (lördag 9/5)
Plats: Råda säteri

8.    Avläggarbildning (lördag 27/6)
Plats meddelas senare

Dessutom kan, om så önskas, tillkomma en gemensam utflykt till någon biredskapsbutik.

Kursintyg utfärdas (om så önskas) för de som varit med på samtliga avsnitt.

Mentorer

De som efter genomgången kurs väljer att skaffa bin och blir medlemmar i Mölnlycke Biodlarförening kommer att erbjudas en mentor i föreningen.

Kurslitteratur

Följande litteratur ingår i kursavgiften:
Boken om biodling (SBR:s förlag)
Broschyren Mitt första år som biodlare (SBR:s förlag)

Kursavgift

Kursavgiften 1000 kr inkl. kurslitteratur betalas till föreningen bankgiro 785-2742 före kursstart. Märk med ert namn

Kursledare:

Carl-Erik Dahlberg
Agneta Nilsson
Anders Liljebladh
Fredrik Persson

Frågor till kursledarna ställs via facebookgruppen Mölnlycke Biodlareförening eller via e-post till hela gruppen .

 

Grundkurs

 

FORTSÄTTNINGSKURS

Fortsättningskursen startar 16:e mars

Pris 1500:-

Lektionstid 3 x 45 min, Start

1.    Introduktion, kursupplägg, repetition av  Biåret – CE o Egon må 16 mars

2.    Bisjukdomar (Fries/Christiansen) och vårundersökning – CE 11/4

3.    Skötselmetoder teori och praktik – utökning mm CE 2 maj

4.    Svärmkontroll, avläggare/apidea, bedömning av samhällen( juni) Egon 23 maj

5.    Honungshantering från skattning till burk CE 13 juni

6.    Drottningbyte – invintring  Egon 29 aug

7.    Återträff och utvärdering, framtidsplanering Egon o CE Sept/Okt

Studiebesök enlig deltagarnas önskemål läggs in på passande tider under juli
Exvis  Larvdagen(juni), Styrsö , Drottningodlingsdemonstartion(Egon)’’

Kalendarium 2016

Start nybörjarkurs i 12 mars
Sedan 12/3, 26/3, 9/4, 23/4, 7/5.
Nästa styrelsemöte 26 feb på Benarebyvägen

Styrsö parningsstation öppnar lördag 30/5 och stänger lördag 8/8.
Mottagning sker enbart lördagar 8.00-12.00

6/6 Larvdag kl 10.00-12.00

Träffar vid infobigården: ca 1 tim lördagar kl 11.00.

25/4 (Tema: vårsysslor).
30/5  (Tema: drottningodling).
27/6  (Tema: skattning).

Varroabekämpning år 2016 lördag 12/11 kl. 12.00 på Oskar Lundgrens väg 1C.

Årsberättelse 2014

Avseende tiden 2013-11-01 – 2014-10-31.


Kurser. Ingen kan se in i framtiden, men de som varit med länge i biodlingen minns ”gröna vågen” för några decennier sedan. 2014 kanske senare kommer att minnas som året då biodling åter blev en ”innegrej”. Vår grundkurs i biodling, som de närmast föregående åren ställdes in på grund av brist på deltagare, blev plötsligt fulltecknad. En större lokal fick i all hast bokas. Vi har ett lärarlag på fem personer med från några till över femtio års erfarenhet av biodling, och en egen kursplan som omfattar kurser under flera år. Vi tror inte att man kan gå en ”nybörjarkurs” på trettio timmar och sedan vara fullärd. Det är bättre med en kortare grundkurs och fortsättning följande år. Givetvis syftar vår utbildning i första hand till biodling som hobby eller deltidssysselsättning. Vi gläder oss åt att flera av årets kursdeltagare blivit medlemmar i vår förening. Alla som önskat köpa egna bisamhällen (avläggare) har kunnat få hjälp med detta, och alla som så önskat har fått en mentor från föreningen. Vi hälsar de nya medlemmarna hjärtligt välkomna i vår krets och önskar dem all lycka med biodlingen.

 årsberättelse

Bild från bin i Balltorp

 

 

Styrsö parningsstation som sedan år 2013 åter drives av vår förening har gått bra under detta år. Av 320 drottningar blev 261 parade (81%). Styrelsen föreslår att överskottet 2014 i likhet med överskottet 2013 reserveras så att verksamheten kan drivas vidare 2015-2016. Oförutsedda utgifter kan uppkomma till exempel om drottningar behöver bytas i förtid. Ett samarbete har etablerats med alla biodlare i Södra skärgården, och många har dessutom bidragit genom att frivilligt betala ett belopp för de drottningar som under hösten tillsatts i alla samhällen på öarna.

Drottningtillsättningskurs anordnades den 9 augusti på Styrsö i samverkan med Göteborgs och Bohus läns biodlardistrikt. Där hade vi även nöjet att i spetsen för ett antal biodlare från distriktet se vår distriktsordförande Marita Dellvert. Kursledare var Egon Andersson.

Rasparningsplats har vi haft på Råda Säteri.

Infobigården  på Råda Säteri har fungerat och har varit ett populärt besöksmål. För skötseln har Anders Liljebladh ansvarat.

Mötesverksamheten :   Årsmötet 26 nov. 2013  ägde rum i Kulturhuset i Mölnlycke, och efter förhandlingar och kaffe/the med tårta höll Björn Albinsson föredrag om YH-utbildningen i biodling. Larvdag lördagen den 7 juni  i Egon Anderssons bigård på Råda Säteri, Mölnlycke. Bra väder och som vanligt en lyckad tillställning. Lördag __  sep. deltog föreningen i EU-projektet Rådasjön runt på Råda Säteri och där tilldrog sig infobigården stort intresse. Anders Liljebladh och Fredrik Persson representerade föreningen, informerade om biodling och sålde honung.. Samordnad varroabehandling med oxalsyra planeras 22 november under ledning av Anders Liljebladh. Ovanligt sent på året och detta på grund av den ovanligt varma hösten. Nästa årsmöte blir tisdagen den 25 nov. 20134 kl. 19.00 i Kulturhuset i Mölnlycke.

Biodlingen . Vintern var mild och våren kom rekordtidigt redan i februari. Mars och april var varmare än normalt medan maj började svalt och värmebölja på slutet. Juni först varm och sedan kall. Juli hade en lång värmebölja och mycket torrt. Augusti var mycket regnig. Sensommarvärme i september och mycket regn i oktober. Även november har hittills varit mild och grå. Hallondraget gav inte mycket honung i år medan däremot klövern troligen gett honung på grund av värmen i juli. Samtidigt torkade ljungdraget bort, så av ljunghonung blev det endast ”stänk”. Linden har troligen inte heller givit honung. Skördesiffrorna är inte klara när detta skrives. Troligen är årets skörd mindre ön fjolårets. Varroakvalster är ett problem som fortsätter.
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Mikael Witte, kassör Anders Liljebladh, vice sekr. och PR-ansvarig Fredrik Persson samt suppleant Agneta Nilsson. Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail.   Avelsansvarig har varit Egon Andersson. Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh (sammankallande), Mikael Witte och Fredrik Persson. Föreståndare för Styrsö parningsstation har varit Egon Andersson med Lennart Karlsson som platsansvarig. Kursledare har varit Carl-Erik, Anders, Agneta, Fredrik och Egon.

Revisor: Frank Beal.  Frank har även varit valberedare.

Hemsidan på Internet har adressen:   www.molnlyckebiodlare.se  med Fredrik Persson och Anders Liljebladh. som ansvariga.

Samarbete med andra föreningar, företag och med myndigheter. Vi har under året samarbetat bland annat med Råda Säteri. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har visat fortsatt positiv inställning till vår verksamhet.  

Representation: Föreningen representerades vid distriktets  årsmöte den 9 februari i Munkedal av Anders Liljebladh och Agneta Nilsson. Carl-Erik Dahlberg är revisor i BF.

Medlemsantalet.  Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

    Hedersmedlemmar
    Fullbetalande SBR-medlemmar
    Familjemedlemmar
    Stödjande medlemmar
    Totalt

Jämfört med föregående år innebär detta en  ökning med X personer.

Årsrapporter har fram till den ___ nov. lämnats av __ medlemmar som rapporterar  ___ bisamhällen, en _____ning med ___ samhällen jämfört med år 2013. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till _____ kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år.  Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Övrigt: Vår förening är den enda lokalföreningen inom SBR som har egen parningsstation. Trots att vi är en liten förening har vi en stor utåtriktad verksamhet. Det är mycket glädjande att medlemsantalet nu har ökat. Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna och ser med tillförsikt framåt mot en ljus framtid för vår förening och för biodlingen i Sverige.

 
Mölnlycke den 25 november 2014            STYRELSEN

Lite datum och annat

Vi har i år 2016 lagt varoabehandlingen och demonstrationen av detta till den 12:e november, lördag.  Detta sker vid Wendelsberg och Anders Ls bigård. Vi rekomenderar er som inte gjort detta innan att vara med. Medlemmar i Mölnlycke BF kommer att kunna få Oxalsyra med er hem att använda i era egna kupor efteråt. Tiden är 12:00.

 

Årsmötet sker den 16:e november kl. 19:00 i kulturhuset i Mölnlycke. Vi kommer ha ett föredrag i år. Återkommer om mer info på denna sida.

Växter, Fenologi  är preliminärt tänkt att det ska handla om.

Återkommer!

 

Nybörjarkurs, Fortsättningskurs och andra aktiviteter

Under vintern och våren genomförde vi en grundkurs som vi tycker blev lyckad. Vi har ambitionen att ordna en fortsättningskurs under nästa år. Denna kommer hållas av Egon Andersson och Carl-Erik Dahlberg. Mer info kommer om detta snart men det går redan att anmäla sig till denna och ny grundkurs här på hemsidan nu. Då vet vi i god tid hur stort intresset är. Vi kommer alltså även förhoppningsvis att även ha en ny grundkurs.

Det är nu även tid att invintra era samhällen. För er som är nya kan ni ta kontakt med oss om ni känner att ni behöver hjälp med detta. Det går även bra att låna foderlådor till Langstroth från Fredrik.

Senare i november kommer vi även ha en gemensam oxalsyrebehandling. Detta sker den 8:e november klockan 12:00 vid Anders Liljeblads kupor i Wendelsberg. Där kommer man kunna få oxalsyra samt få en demostration hur det fungerar.

Vill även påminna om årsmötet den 25:e november klockan 19:00 i Mölnlycke kluturhus (Röda rummet). Vi kommer ha en föredragshållare där och mer information kommer snart.