Styrelsen

Ordförande: Carl-Erik Dahlberg

Tel. 031- 295394

ce.dahlberg at swipnet.se

Mölnlycke Biodlare

c/o Dahlberg
Norra Fiskebäcksvägen 34,
426 79 V FRÖLUNDA

Vice ordf/Avelsansvarig.:  Egon Andersson

Tel 031- 883877 ,  0708 789370

Sekreterare: Eva Einarsson