Om föreningen

Mölnlycke Biodlareförening bildades 1935 och är varken stor eller märkvärdig. Men  –  en förenings största tillgång är dess medlemmar.

Vi har en egen parningsplats i Mölnlycke. Parningsplats är en enklare variant jämfört med parningsstation. Det finns andra föreningar i Västra Sverige som har parningsplatser. Mölnlycke biodlarförenings rasparningsplats är öppen i juni och juli. Vi har haft ett renparningsområde i Mölnlycke sedan mer än ett decennium som gett mycket bra resultat vid friparningar. 

Vi har tidigare startat parningsstationer för bidrottningar på Styrsö och Vendelsö. Styrsö nationella parningsstation för Buckfastbin drevs från 2013 av Mölnlycke biodlarförening. Tyvärr måste vi upphöra med verksamheten på Styrsö från 2019 efter över 20 år som nationell parningsstation. Denna verksamhet kommer om möjligt att återupptas på annan plats.

Vi har ett utbildningsprogram som omfattar grundkurs, temadagar och medlemsträffar.

I vår grundkurs varvar vi utbildningen med teori och praktik i någon av medlemmarnas bigård. Det är en modell som vi har arbetat fram under flera år och det fungerar alldeles utmärkt. Kurslitteratur ingår och även ett intyg efter avslutad kurs om sådan önskas.

Medlemsträffar och temadagar är utmärkta tillfällen för att dela kunskaper och erfarenheter mellan våra medlemmar.

Vår förening har cirka 60 medlemmar.  I Göteborgsregionen finns totalt cirka 200 biodlare fördelat på knappt tio föreningar.  Vill du bli medlem i vår förening kan du läsa om hur man gör under fliken bli medlem.