Bli Medlem

Mölnlycke Biodlareförening bildades 1935 och är varken stor eller märkvärdig. Men  –  en förenings största tillgång är dess medlemmar. Vi har startat nuvarande parningsstationer för bidrottningar på Styrsö och Vendelsö. Styrsö nationella parningsstation för Buckfastbin drives från och med 2013 åter av Mölnlycke biodlareförening. Vi har också en egen parningsplats i Mölnlycke. Parningsplats är en enklare variant jämfört med parningsstation. Det finns andra föreningen i Västra Sverige som har parningsplatser, men ingen annan lokalförening i Sverige som har en egen nationell parningsstation av internationell klass. Vår specialitet är avelsarbete. Det är biodling vi sysslar med, och den viktigaste detaljen inom detta gebit måste vara själva biet.

Vår förening har cirka 45 medlemmar.  I Göteborgsregionen finns totalt cirka 200 biodlare fördelat på knappt tio föreningar.  Vilken lokalförening som är bäst  –   det avgör Du själv. Du väljer också själv vilken lokalförening Du vill tillhöra.
Vårt utbildningsprogram omfattar grundkurs och tematräffar. Vi tror att det tar några år för nya biodlare att lära sig. Andra föreningar tar hela utbildningen på en gång, så kallade nybörjarkurser. Vi tror att det är bättre att varva utbildningen med praktik och egna bisamhällen, och vi tror på vår modell.

Du kan bli medlem i Sveriges Biodlares Riksförbund (SBR) och får då Bitidningen och andra medlemsförmåner. Se SBR:s hemsida www.biodlarna.se och glöm inte att ange MÖLNLYCKE som lokalförening. Kostnaden bestäms varje år.

Gör slag i saken och bli medlem! Vi behöver alla goda krafter i arbetet för friska, snälla bin i en god och sund miljö!