Styrelsen

Ordförande Carl-Erik Dahlberg

Telefon: 031- 295394
Mail: carlerikdahlberg36 at gmail.com

c/o Dahlberg
Norra Fiskebäcksvägen 34,
426 79 V FRÖLUNDA

Vice ordförande och avelsansvarig Egon Andersson

Telefon: 031- 883877 ,  0708 789370