Årsberättelse 2014

årsberättelse

Avseende tiden 2013-11-01 – 2014-10-31. Kurser. Ingen kan se in i framtiden, men de som varit med länge i biodlingen minns ”gröna vågen” för några decennier sedan. 2014 kanske senare kommer att minnas som året då biodling åter blev en ”innegrej”. Vår grundkurs i biodling, som de närmast föregående åren…

Läs mer

Årsberättelse 2013

Avseende tiden 2012-11-01 – 2013-10-31. Egen parningsstation. SBR (Sveriges Biodlares Riksförbund) överlät som gåva under 2011 parningsstationerna till avelsföreningarna. Hösten 2012 beslutade buckfastgruppen överraskande att lägga ned verksamheten på Styrsö av ekonomiska skäl. Nya drottningar var tillsatta i alla bisamhällen på Styrsö och angränsande öar, och en nedläggning hade varit…

Läs mer

Årsberättelse 2012

Avseende tiden 2011-11-01 – 2012-10-31. Biodlingen  och vädret hänger ihop. Hösten 2011 och vintern 2012 var gynnsamma för biodlingen, och övervintringen gick ovanligt bra. Vi hade många avläggare bildade, och nästan alla samhällen, stora som små, övervintrade bra. Sedan kom regnet. Hallondraget regnade bort i våra trakter. Vårsådd raps har…

Läs mer

Årsberättelse 2010

Årsberättelse 2010 för MÖLNLYCKE biodlarförening avseende tiden 2009-11-01 – 2010-10-31. Mölnlycke biodlareförening kommer att minnas säsongen 2010 på grund av den hårda vintern 2009/2010. Vinterförlusterna var ovanligt stora, vilket troligen kan förklaras med dels en dålig sommar 2009 och dels en ovanligt kall och snörik vinter. Det är framför allt…

Läs mer

Årsberättelse 2009

Mölnlycke biodlareförening håller ställningarna som den ledande västsvenska biodlarföreningen när det gäller avelsarbete. Två parningsstationer – Styrsö och Vendelsö – betraktar vi som våra egna eftersom stationsföreståndarna tillhör vår förening. Inom den andra stora biodlarorganisationen i Sverige, BF (Biodlingsföretagarna) finns ingen enda parningsstation. Konkurrensen är inte så stor, för ingen…

Läs mer

Årsberättelse 2008

Mölnlycke biodlareförening har ännu ett intensivt verksamhetsår bakom sig. Föreningen är inte störst bland lokalföreningarna i Göteborgstrakten, men verksamheten är omfattande i förhållande till antalet medlemmar. Det genomsnittliga antalet bisamhällen per medlem är stort jämfört med många lokalavdelningar inom SBR. Många bidrottningar har parats på Styrsö och Vendelsö, och parningsstationerna…

Läs mer

Årsberättelse 2007

Mölnlycke biodlareförening  är inte störst bland lokalföreningarna i Göteborgstrakten, men mycket livaktig. Även detta årets verksamhet är omfattande och framgångsrik. Medlemsantalet har ökat något och antalet bisamhällen per medlem är stort. Parningsstationerna på Styrsö och Vendelsö har varit igång, och många bidrottningar har parats. Så har vi säkert också Sveriges…

Läs mer

Årsberättelse 2006

Mölnlycke biodlareförening  är ingen stor förening om man ser till antalet medlemmar. Men  –  föreningen är mycket livaktig, och årets verksamhet är både omfattande och framgångsrik. Några medlemmar har lämnat föreningen, men andra har kommit till. Parningsstationerna på Styrsö och Vendelsö har varit igång, och många bidrottningar har parats. Säkert…

Läs mer

Årsberättelse 2005

avseende tiden 2004-11-01 – 2005-10-31. Mölnlycke biodlareförening bildades 1935. Föreningen är således en pigg 70-åring! Mycket pigg till och med. Vad sägs om följande: Två parningsstationer (officiella SBR-parningsstationer) där föreståndarna är medlemmar i vår förening. Drottningar av toppklass produceras av odlare i Mölnlycke. Sedan 60-årsjubileet har utvecklingen varit enorm, och…

Läs mer

Årsberättelse 2004

År 2004  öppnades åter en parningsstation på Vendelsö i norra Halland, i närheten av Frillesås. Stationsföreståndare är vår medlem Åke Ferm. Denna station fick en mycket lyckosam start, och Mölnlycke kan nu glädja sig åt att ha två SBR-stationsföreståndare i sina led. Egon Andersson är ju sedan tidigare föreståndare för…

Läs mer