Alla inlägg av Mölnlycke Biodlare

Verksamhetsplan 2017

Nu närmast den 13 maj är den kvinnliga nätverksträffen på Råda Säteri.

3 juni 10,00 Råda Säteri  Larvdag+Drottningodling+Bitillsynsmannen informerar.

Egon och styrelsen.

 

1 juli 10,00 Råda Säteri Avläggare

Egon+Björn Albinsson.

Samarbete Mölndal bf

Kurser 2015

Nu är det absolut sista chansen att anmäla er till grundkursen eller fortsättningskursen om ni inte redan gjort det. Vi kommer vara i kulturhuset/biblioteket i Mölnlycke centrum. Grundkursen är indelad i flera tillfällen. Priset är 1000:- inklusive kurmateriel (boken om biodling) för grundkursen.

Anmälan till kurserna görs här.

 

GRUNDKURS I BIODLING

Grundkursen startar torsdagen den 12 mars kl. 19. Anmälan görs här.

Målsättning: Efter genomgången kurs (5 teoriträffar och tre praktiska övningar i bigård) skall deltagaren med stöd av mentor kunna sköta en nyinköpt avläggare fram till hösten.
Anm: Ett övervintrat samhälle är mera svårskött. Skötsel av ett sådant samhälle behandlas i fortsättningskurs nästa vinter och övningar nästa år. Vissa moment, exempelvis bisjukdomar, behandlas därför inte i denna grundkurs.

Teoriträffar
Teori i Kulturhuset, blå rummet, Mölnlycke.  Torsdagar kl. 19.00-21.15

1.     Biet (12/3)
Djur, växter, insekter. Steklar, gaddsteklar. Humlor, bin, getingar. Solitärbin i Sverige
Drottning, arbetsbin, drönare. Yngelstadier. Drottningens parning.
Yngelstadierna. Inne/ute-bin. Vinterbin. Vaxbygget.
Biets anatomi. Gadden. Bisticksallergi. Geografiska raser. Buckfastbin
Kursledare för detta moment:    Carl-Erik Dahlberg

2.    Nybörjarens start (26/3)
Elementära begrepp inom biodling. Köp av material. Avläggaren. Uppställningsplats. Tillsyn under första året. Drivfodring. Ev. honungsskörd (avläggare ger normalt inte skörd första året). Invintring. Vinterfodringen. Musskydd. Tillsyn vintern.
Kursledare för detta moment:    Agneta Nilsson

3.    Utrustning (9/4)
Bikupa. Bibostaden: Pall, botten, musskydd, sargar, spärrgaller, täckplast, tak, spännrem. Foderlåda. Redskap.
Några historiska rammått. Plastramar. Skyddskläder. Bigård. Plats för bigården.
Praktisk övning i trådning av ramar och att smälta in vaxmellanväggar.
Kursledare för detta moment:    Anders Liljebladh

4.    Ett år i bigården (23/4)
Biåret börjar i juli. Kontroll av yngelklot. Drottningbyte.  Skörd och vinterfodring. Musskydd och spännband. Varroabehandling. –  Vintervila.  –  Rensningsflykt. Foderkontroll feb-mars. Vårundersökning. Utökning. Skattlådor. Om svärmning. Protokollföring. Skörd. Varroabehandling.
Kursledare för detta moment:    Fredrik Persson

5.    Honungens behandling och höstarbeten. (7/5)
Skattlådor, botten, lock. Biblåsare eller borste. Bil, cykel, skottkärra. Avfuktare. Refraktometer. Avtäckning, slungning, silning av vanlig honung resp. ljunghonung. Ympning. Kylrum. Uppvärmning och tappning på burk, alternativt försäljning ”flytande”. Etikettering, förvaring. Rörning om ympning ej sker.  –  Ramar sorteras. Vaxsmältning.
Kursledare för detta moment:    Carl-Erik Dahlberg

Praktiska moment
Nedanstående tider och platser är preliminära.

6.    Vårundersökning (OBS! NY TID- Lördag 18/4)
Plats: Benarebyv. 54 i Mölnlycke

7.    Utökning av bisamhället (lördag 9/5)
Plats: Råda säteri

8.    Avläggarbildning (lördag 27/6)
Plats meddelas senare

Dessutom kan, om så önskas, tillkomma en gemensam utflykt till någon biredskapsbutik.

Kursintyg utfärdas (om så önskas) för de som varit med på samtliga avsnitt.

Mentorer

De som efter genomgången kurs väljer att skaffa bin och blir medlemmar i Mölnlycke Biodlarförening kommer att erbjudas en mentor i föreningen.

Kurslitteratur

Följande litteratur ingår i kursavgiften:
Boken om biodling (SBR:s förlag)
Broschyren Mitt första år som biodlare (SBR:s förlag)

Kursavgift

Kursavgiften 1000 kr inkl. kurslitteratur betalas till föreningen bankgiro 785-2742 före kursstart. Märk med ert namn

Kursledare:

Carl-Erik Dahlberg
Agneta Nilsson
Anders Liljebladh
Fredrik Persson

Frågor till kursledarna ställs via facebookgruppen Mölnlycke Biodlareförening eller via e-post till hela gruppen .

 

Grundkurs

 

FORTSÄTTNINGSKURS

Fortsättningskursen startar 16:e mars

Pris 1500:-

Lektionstid 3 x 45 min, Start

1.    Introduktion, kursupplägg, repetition av  Biåret – CE o Egon må 16 mars

2.    Bisjukdomar (Fries/Christiansen) och vårundersökning – CE 11/4

3.    Skötselmetoder teori och praktik – utökning mm CE 2 maj

4.    Svärmkontroll, avläggare/apidea, bedömning av samhällen( juni) Egon 23 maj

5.    Honungshantering från skattning till burk CE 13 juni

6.    Drottningbyte – invintring  Egon 29 aug

7.    Återträff och utvärdering, framtidsplanering Egon o CE Sept/Okt

Studiebesök enlig deltagarnas önskemål läggs in på passande tider under juli
Exvis  Larvdagen(juni), Styrsö , Drottningodlingsdemonstartion(Egon)’’

Kalendarium 2016

Start nybörjarkurs i 12 mars
Sedan 12/3, 26/3, 9/4, 23/4, 7/5.
Nästa styrelsemöte 26 feb på Benarebyvägen

Styrsö parningsstation öppnar lördag 30/5 och stänger lördag 8/8.
Mottagning sker enbart lördagar 8.00-12.00

6/6 Larvdag kl 10.00-12.00

Träffar vid infobigården: ca 1 tim lördagar kl 11.00.

25/4 (Tema: vårsysslor).
30/5  (Tema: drottningodling).
27/6  (Tema: skattning).

Varroabekämpning år 2016 lördag 12/11 kl. 12.00 på Oskar Lundgrens väg 1C.

Årsberättelse 2014

Avseende tiden 2013-11-01 – 2014-10-31.


Kurser. Ingen kan se in i framtiden, men de som varit med länge i biodlingen minns ”gröna vågen” för några decennier sedan. 2014 kanske senare kommer att minnas som året då biodling åter blev en ”innegrej”. Vår grundkurs i biodling, som de närmast föregående åren ställdes in på grund av brist på deltagare, blev plötsligt fulltecknad. En större lokal fick i all hast bokas. Vi har ett lärarlag på fem personer med från några till över femtio års erfarenhet av biodling, och en egen kursplan som omfattar kurser under flera år. Vi tror inte att man kan gå en ”nybörjarkurs” på trettio timmar och sedan vara fullärd. Det är bättre med en kortare grundkurs och fortsättning följande år. Givetvis syftar vår utbildning i första hand till biodling som hobby eller deltidssysselsättning. Vi gläder oss åt att flera av årets kursdeltagare blivit medlemmar i vår förening. Alla som önskat köpa egna bisamhällen (avläggare) har kunnat få hjälp med detta, och alla som så önskat har fått en mentor från föreningen. Vi hälsar de nya medlemmarna hjärtligt välkomna i vår krets och önskar dem all lycka med biodlingen.

 årsberättelse

Bild från bin i Balltorp

 

 

Styrsö parningsstation som sedan år 2013 åter drives av vår förening har gått bra under detta år. Av 320 drottningar blev 261 parade (81%). Styrelsen föreslår att överskottet 2014 i likhet med överskottet 2013 reserveras så att verksamheten kan drivas vidare 2015-2016. Oförutsedda utgifter kan uppkomma till exempel om drottningar behöver bytas i förtid. Ett samarbete har etablerats med alla biodlare i Södra skärgården, och många har dessutom bidragit genom att frivilligt betala ett belopp för de drottningar som under hösten tillsatts i alla samhällen på öarna.

Drottningtillsättningskurs anordnades den 9 augusti på Styrsö i samverkan med Göteborgs och Bohus läns biodlardistrikt. Där hade vi även nöjet att i spetsen för ett antal biodlare från distriktet se vår distriktsordförande Marita Dellvert. Kursledare var Egon Andersson.

Rasparningsplats har vi haft på Råda Säteri.

Infobigården  på Råda Säteri har fungerat och har varit ett populärt besöksmål. För skötseln har Anders Liljebladh ansvarat.

Mötesverksamheten :   Årsmötet 26 nov. 2013  ägde rum i Kulturhuset i Mölnlycke, och efter förhandlingar och kaffe/the med tårta höll Björn Albinsson föredrag om YH-utbildningen i biodling. Larvdag lördagen den 7 juni  i Egon Anderssons bigård på Råda Säteri, Mölnlycke. Bra väder och som vanligt en lyckad tillställning. Lördag __  sep. deltog föreningen i EU-projektet Rådasjön runt på Råda Säteri och där tilldrog sig infobigården stort intresse. Anders Liljebladh och Fredrik Persson representerade föreningen, informerade om biodling och sålde honung.. Samordnad varroabehandling med oxalsyra planeras 22 november under ledning av Anders Liljebladh. Ovanligt sent på året och detta på grund av den ovanligt varma hösten. Nästa årsmöte blir tisdagen den 25 nov. 20134 kl. 19.00 i Kulturhuset i Mölnlycke.

Biodlingen . Vintern var mild och våren kom rekordtidigt redan i februari. Mars och april var varmare än normalt medan maj började svalt och värmebölja på slutet. Juni först varm och sedan kall. Juli hade en lång värmebölja och mycket torrt. Augusti var mycket regnig. Sensommarvärme i september och mycket regn i oktober. Även november har hittills varit mild och grå. Hallondraget gav inte mycket honung i år medan däremot klövern troligen gett honung på grund av värmen i juli. Samtidigt torkade ljungdraget bort, så av ljunghonung blev det endast ”stänk”. Linden har troligen inte heller givit honung. Skördesiffrorna är inte klara när detta skrives. Troligen är årets skörd mindre ön fjolårets. Varroakvalster är ett problem som fortsätter.
 
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av ordf. Carl-Erik Dahlberg, v.ordf. Egon Andersson, sekr. Mikael Witte, kassör Anders Liljebladh, vice sekr. och PR-ansvarig Fredrik Persson samt suppleant Agneta Nilsson. Styrelsen har hållit fyra protokollförda sammanträden, och mellan mötena har man haft täta kontakter huvudsakligen via e-mail.   Avelsansvarig har varit Egon Andersson. Honungsbedömningskommittén har bestått av Anders Liljebladh (sammankallande), Mikael Witte och Fredrik Persson. Föreståndare för Styrsö parningsstation har varit Egon Andersson med Lennart Karlsson som platsansvarig. Kursledare har varit Carl-Erik, Anders, Agneta, Fredrik och Egon.

Revisor: Frank Beal.  Frank har även varit valberedare.

Hemsidan på Internet har adressen:   www.molnlyckebiodlare.se  med Fredrik Persson och Anders Liljebladh. som ansvariga.

Samarbete med andra föreningar, företag och med myndigheter. Vi har under året samarbetat bland annat med Råda Säteri. Göteborg, Mölndal och Härryda kommuner har visat fortsatt positiv inställning till vår verksamhet.  

Representation: Föreningen representerades vid distriktets  årsmöte den 9 februari i Munkedal av Anders Liljebladh och Agneta Nilsson. Carl-Erik Dahlberg är revisor i BF.

Medlemsantalet.  Det finns fyra slags medlemmar i föreningen:

    Hedersmedlemmar
    Fullbetalande SBR-medlemmar
    Familjemedlemmar
    Stödjande medlemmar
    Totalt

Jämfört med föregående år innebär detta en  ökning med X personer.

Årsrapporter har fram till den ___ nov. lämnats av __ medlemmar som rapporterar  ___ bisamhällen, en _____ning med ___ samhällen jämfört med år 2013. Medelskörden enligt rapporterna beräknas till _____ kg/samhälle. Genomsnittet avser alla rapporterade bisamhällen oavsett var de finns uppställda. Uppgifter om bisamhällenas uppställningsplatser har inte samlats in detta år.  Föreningens ekonomi framgår av upprättade balans- och resultaträkningar, som vi hänvisar till.

Övrigt: Vår förening är den enda lokalföreningen inom SBR som har egen parningsstation. Trots att vi är en liten förening har vi en stor utåtriktad verksamhet. Det är mycket glädjande att medlemsantalet nu har ökat. Vi hälsar de nya medlemmarna välkomna och ser med tillförsikt framåt mot en ljus framtid för vår förening och för biodlingen i Sverige.

 
Mölnlycke den 25 november 2014            STYRELSEN

Lite datum och annat

Vi har i år 2016 lagt varoabehandlingen och demonstrationen av detta till den 12:e november, lördag.  Detta sker vid Wendelsberg och Anders Ls bigård. Vi rekomenderar er som inte gjort detta innan att vara med. Medlemmar i Mölnlycke BF kommer att kunna få Oxalsyra med er hem att använda i era egna kupor efteråt. Tiden är 12:00.

 

Årsmötet sker den 16:e november kl. 19:00 i kulturhuset i Mölnlycke. Vi kommer ha ett föredrag i år. Återkommer om mer info på denna sida.

Växter, Fenologi  är preliminärt tänkt att det ska handla om.

Återkommer!

 

Nybörjarkurs, Fortsättningskurs och andra aktiviteter

Under vintern och våren genomförde vi en grundkurs som vi tycker blev lyckad. Vi har ambitionen att ordna en fortsättningskurs under nästa år. Denna kommer hållas av Egon Andersson och Carl-Erik Dahlberg. Mer info kommer om detta snart men det går redan att anmäla sig till denna och ny grundkurs här på hemsidan nu. Då vet vi i god tid hur stort intresset är. Vi kommer alltså även förhoppningsvis att även ha en ny grundkurs.

Det är nu även tid att invintra era samhällen. För er som är nya kan ni ta kontakt med oss om ni känner att ni behöver hjälp med detta. Det går även bra att låna foderlådor till Langstroth från Fredrik.

Senare i november kommer vi även ha en gemensam oxalsyrebehandling. Detta sker den 8:e november klockan 12:00 vid Anders Liljeblads kupor i Wendelsberg. Där kommer man kunna få oxalsyra samt få en demostration hur det fungerar.

Vill även påminna om årsmötet den 25:e november klockan 19:00 i Mölnlycke kluturhus (Röda rummet). Vi kommer ha en föredragshållare där och mer information kommer snart.

Inbjudan till Styrsö

Mölnlycke biodlarförening har sedan 2013 ansvaret för den nationella parningsstationen för Buckfastbin på Styrsö. Stationen startades 1999 av medlemmar i vår förening men övertogs året därpå av SBR. Numera har SBR avvecklat sin avelsverksamhet av ekonomiska skäl. Styrsö är den enda parningsstationen i Sverige som har tillräckligt antal drönargivande samhällen för att säkerställa genetisk mångfald. Detta beror naturligtvis på det goda samarbetet med alla som har bin på öarna, och vi är mycket tacksamma för att alla hjälper till med detta. Detta kan inte nog understrykas eftersom ett enda bisamhälle med felaktig drottning på någon av öarna i området skulle spoliera hela avelsarbetet.

Mölnlycke biodlarförening i samarbete med Göteborgs  och Bohus läns biodlardistrikt anordnar lördagen den  9 augusti 2014 kl 10.00-12.00 utbildnings- och informationsträff om DROTTNINGBYTE hos Lennart Karlsson, Skäretvägen  63, Styrsö.

Teoretisk och praktisk genomgång av metoder för byte av drottning i bisamhälle.  –  Ta med fika och slöja!

Om Styrsö parningsstation skall kunna leva vidare är det nödvändigt att alla som har bin inom området medverkar. Alla bisamhällen måste ha systerdrottningar så att vi får ett enhetligt arv. Mölnlycke biodlarförening har inte resurser att besöka alla biodlare i hela området. Det finns inte längre några statsbidrag för sådant avelsarbete. Därför är det viktigt att alla biodlare behärskar konsten att byta drottning på ett säkert sätt. Föreningen tillhandahåller drottningarna för bytet hösten 2014. Drottningarna är odlade efter en utvald avelsdrottning som ger särskilt snälla och flitiga bin som inte svärmar. Vi hoppas att Du har möjlighet att deltaga i detta viktiga möte.

 

Styrsö

Grundlurs 2014 – Sista delen

Sista träffen för grundkursen blir lördag 5 juli 10.00-13.00. Benarebyv 54 i Mölnlycke.
 
Vi visar några aktuella arbetsmoment i bigården. Slöja tas med av alla som har egen! Förhoppningsvis finns det honung också så att vi kan visa…
De som beställt avläggare skall ha fått besked av Egon. Jag tror att Egon får fram avläggare till alla som önskat sådana.
 
Hälsningar!
 
Kursledarna gm Carl-Erik

Larvdag 2014

Nu på Lördag den 7 Juni, kl. 10 – 12 är den årliga larvdagen på Råda Säteri, där vi hade senaste kursen. Ett bra tillfälle att komma dit och se när vi ”larvar” blivande drottningar. Delar av styrelsen och kursledare kommer att vara där. Lite fika med kaffe och prata bin.

 

Larvning