Alla inlägg av Mölnlycke Biodlare

Verksamhetsplan 2017

Nu närmast den 13 maj är den kvinnliga nätverksträffen på Råda Säteri.

3 juni 10,00 Råda Säteri  Larvdag+Drottningodling+Bitillsynsmannen informerar.

Egon och styrelsen.

 

1 juli 10,00 Råda Säteri Avläggare

Egon+Björn Albinsson.

Samarbete Mölndal bf

Kurser 2015

Nu är det absolut sista chansen att anmäla er till grundkursen eller fortsättningskursen om ni inte redan gjort det. Vi kommer vara i kulturhuset/biblioteket i Mölnlycke centrum. Grundkursen är indelad i flera tillfällen. Priset är 1000:- inklusive kurmateriel (boken om biodling) för grundkursen.

Anmälan till kurserna görs här.

 

GRUNDKURS I BIODLING

Grundkursen startar torsdagen den 12 mars kl. 19. Anmälan görs här.

Målsättning: Efter genomgången kurs (5 teoriträffar och tre praktiska övningar i bigård) skall deltagaren med stöd av mentor kunna sköta en nyinköpt avläggare fram till hösten.
Anm: Ett övervintrat samhälle är mera svårskött. Skötsel av ett sådant samhälle behandlas i fortsättningskurs nästa vinter och övningar nästa år. Vissa moment, exempelvis bisjukdomar, behandlas därför inte i denna grundkurs.

Teoriträffar
Teori i Kulturhuset, blå rummet, Mölnlycke.  Torsdagar kl. 19.00-21.15

1.     Biet (12/3)
Djur, växter, insekter. Steklar, gaddsteklar. Humlor, bin, getingar. Solitärbin i Sverige
Drottning, arbetsbin, drönare. Yngelstadier. Drottningens parning.
Yngelstadierna. Inne/ute-bin. Vinterbin. Vaxbygget.
Biets anatomi. Gadden. Bisticksallergi. Geografiska raser. Buckfastbin
Kursledare för detta moment:    Carl-Erik Dahlberg

2.    Nybörjarens start (26/3)
Elementära begrepp inom biodling. Köp av material. Avläggaren. Uppställningsplats. Tillsyn under första året. Drivfodring. Ev. honungsskörd (avläggare ger normalt inte skörd första året). Invintring. Vinterfodringen. Musskydd. Tillsyn vintern.
Kursledare för detta moment:    Agneta Nilsson

3.    Utrustning (9/4)
Bikupa. Bibostaden: Pall, botten, musskydd, sargar, spärrgaller, täckplast, tak, spännrem. Foderlåda. Redskap.
Några historiska rammått. Plastramar. Skyddskläder. Bigård. Plats för bigården.
Praktisk övning i trådning av ramar och att smälta in vaxmellanväggar.
Kursledare för detta moment:    Anders Liljebladh

4.    Ett år i bigården (23/4)
Biåret börjar i juli. Kontroll av yngelklot. Drottningbyte.  Skörd och vinterfodring. Musskydd och spännband. Varroabehandling. –  Vintervila.  –  Rensningsflykt. Foderkontroll feb-mars. Vårundersökning. Utökning. Skattlådor. Om svärmning. Protokollföring. Skörd. Varroabehandling.
Kursledare för detta moment:    Fredrik Persson

5.    Honungens behandling och höstarbeten. (7/5)
Skattlådor, botten, lock. Biblåsare eller borste. Bil, cykel, skottkärra. Avfuktare. Refraktometer. Avtäckning, slungning, silning av vanlig honung resp. ljunghonung. Ympning. Kylrum. Uppvärmning och tappning på burk, alternativt försäljning ”flytande”. Etikettering, förvaring. Rörning om ympning ej sker.  –  Ramar sorteras. Vaxsmältning.
Kursledare för detta moment:    Carl-Erik Dahlberg

Praktiska moment
Nedanstående tider och platser är preliminära.

6.    Vårundersökning (OBS! NY TID- Lördag 18/4)
Plats: Benarebyv. 54 i Mölnlycke

7.    Utökning av bisamhället (lördag 9/5)
Plats: Råda säteri

8.    Avläggarbildning (lördag 27/6)
Plats meddelas senare

Dessutom kan, om så önskas, tillkomma en gemensam utflykt till någon biredskapsbutik.

Kursintyg utfärdas (om så önskas) för de som varit med på samtliga avsnitt.

Mentorer

De som efter genomgången kurs väljer att skaffa bin och blir medlemmar i Mölnlycke Biodlarförening kommer att erbjudas en mentor i föreningen.

Kurslitteratur

Följande litteratur ingår i kursavgiften:
Boken om biodling (SBR:s förlag)
Broschyren Mitt första år som biodlare (SBR:s förlag)

Kursavgift

Kursavgiften 1000 kr inkl. kurslitteratur betalas till föreningen bankgiro 785-2742 före kursstart. Märk med ert namn

Kursledare:

Carl-Erik Dahlberg
Agneta Nilsson
Anders Liljebladh
Fredrik Persson

Frågor till kursledarna ställs via facebookgruppen Mölnlycke Biodlareförening eller via e-post till hela gruppen .

 

Grundkurs

 

FORTSÄTTNINGSKURS

Fortsättningskursen startar 16:e mars

Pris 1500:-

Lektionstid 3 x 45 min, Start

1.    Introduktion, kursupplägg, repetition av  Biåret – CE o Egon må 16 mars

2.    Bisjukdomar (Fries/Christiansen) och vårundersökning – CE 11/4

3.    Skötselmetoder teori och praktik – utökning mm CE 2 maj

4.    Svärmkontroll, avläggare/apidea, bedömning av samhällen( juni) Egon 23 maj

5.    Honungshantering från skattning till burk CE 13 juni

6.    Drottningbyte – invintring  Egon 29 aug

7.    Återträff och utvärdering, framtidsplanering Egon o CE Sept/Okt

Studiebesök enlig deltagarnas önskemål läggs in på passande tider under juli
Exvis  Larvdagen(juni), Styrsö , Drottningodlingsdemonstartion(Egon)’’

Kalendarium 2016

Start nybörjarkurs i 12 mars
Sedan 12/3, 26/3, 9/4, 23/4, 7/5.
Nästa styrelsemöte 26 feb på Benarebyvägen

Styrsö parningsstation öppnar lördag 30/5 och stänger lördag 8/8.
Mottagning sker enbart lördagar 8.00-12.00

6/6 Larvdag kl 10.00-12.00

Träffar vid infobigården: ca 1 tim lördagar kl 11.00.

25/4 (Tema: vårsysslor).
30/5  (Tema: drottningodling).
27/6  (Tema: skattning).

Varroabekämpning år 2016 lördag 12/11 kl. 12.00 på Oskar Lundgrens väg 1C.

Lite datum och annat

Vi har i år 2016 lagt varoabehandlingen och demonstrationen av detta till den 12:e november, lördag.  Detta sker vid Wendelsberg och Anders Ls bigård. Vi rekomenderar er som inte gjort detta innan att vara med. Medlemmar i Mölnlycke BF kommer att kunna få Oxalsyra med er hem att använda i era egna kupor efteråt. Tiden är 12:00.

 

Årsmötet sker den 16:e november kl. 19:00 i kulturhuset i Mölnlycke. Vi kommer ha ett föredrag i år. Återkommer om mer info på denna sida.

Växter, Fenologi  är preliminärt tänkt att det ska handla om.

Återkommer!

 

Nybörjarkurs, Fortsättningskurs och andra aktiviteter

Under vintern och våren genomförde vi en grundkurs som vi tycker blev lyckad. Vi har ambitionen att ordna en fortsättningskurs under nästa år. Denna kommer hållas av Egon Andersson och Carl-Erik Dahlberg. Mer info kommer om detta snart men det går redan att anmäla sig till denna och ny grundkurs här på hemsidan nu. Då vet vi i god tid hur stort intresset är. Vi kommer alltså även förhoppningsvis att även ha en ny grundkurs.

Det är nu även tid att invintra era samhällen. För er som är nya kan ni ta kontakt med oss om ni känner att ni behöver hjälp med detta. Det går även bra att låna foderlådor till Langstroth från Fredrik.

Senare i november kommer vi även ha en gemensam oxalsyrebehandling. Detta sker den 8:e november klockan 12:00 vid Anders Liljeblads kupor i Wendelsberg. Där kommer man kunna få oxalsyra samt få en demostration hur det fungerar.

Vill även påminna om årsmötet den 25:e november klockan 19:00 i Mölnlycke kluturhus (Röda rummet). Vi kommer ha en föredragshållare där och mer information kommer snart.

Inbjudan till Styrsö

Mölnlycke biodlarförening har sedan 2013 ansvaret för den nationella parningsstationen för Buckfastbin på Styrsö. Stationen startades 1999 av medlemmar i vår förening men övertogs året därpå av SBR. Numera har SBR avvecklat sin avelsverksamhet av ekonomiska skäl. Styrsö är den enda parningsstationen i Sverige som har tillräckligt antal drönargivande samhällen för att säkerställa genetisk mångfald. Detta beror naturligtvis på det goda samarbetet med alla som har bin på öarna, och vi är mycket tacksamma för att alla hjälper till med detta. Detta kan inte nog understrykas eftersom ett enda bisamhälle med felaktig drottning på någon av öarna i området skulle spoliera hela avelsarbetet.

Mölnlycke biodlarförening i samarbete med Göteborgs  och Bohus läns biodlardistrikt anordnar lördagen den  9 augusti 2014 kl 10.00-12.00 utbildnings- och informationsträff om DROTTNINGBYTE hos Lennart Karlsson, Skäretvägen  63, Styrsö.

Teoretisk och praktisk genomgång av metoder för byte av drottning i bisamhälle.  –  Ta med fika och slöja!

Om Styrsö parningsstation skall kunna leva vidare är det nödvändigt att alla som har bin inom området medverkar. Alla bisamhällen måste ha systerdrottningar så att vi får ett enhetligt arv. Mölnlycke biodlarförening har inte resurser att besöka alla biodlare i hela området. Det finns inte längre några statsbidrag för sådant avelsarbete. Därför är det viktigt att alla biodlare behärskar konsten att byta drottning på ett säkert sätt. Föreningen tillhandahåller drottningarna för bytet hösten 2014. Drottningarna är odlade efter en utvald avelsdrottning som ger särskilt snälla och flitiga bin som inte svärmar. Vi hoppas att Du har möjlighet att deltaga i detta viktiga möte.

 

Styrsö

Grundlurs 2014 – Sista delen

Sista träffen för grundkursen blir lördag 5 juli 10.00-13.00. Benarebyv 54 i Mölnlycke.
 
Vi visar några aktuella arbetsmoment i bigården. Slöja tas med av alla som har egen! Förhoppningsvis finns det honung också så att vi kan visa…
De som beställt avläggare skall ha fått besked av Egon. Jag tror att Egon får fram avläggare till alla som önskat sådana.
 
Hälsningar!
 
Kursledarna gm Carl-Erik

Larvdag 2014

Nu på Lördag den 7 Juni, kl. 10 – 12 är den årliga larvdagen på Råda Säteri, där vi hade senaste kursen. Ett bra tillfälle att komma dit och se när vi ”larvar” blivande drottningar. Delar av styrelsen och kursledare kommer att vara där. Lite fika med kaffe och prata bin.

 

Larvning

Inköp av utrustning 2014

Hej Biodlarvänner! Vi kommer ha en gemensam inköpsresa på lördag 3:e maj i Varberg hos OGT (LP)

http://www.ogtbiredskap.se/#Butiken

Vi startar kl. 08.00 från Mölnlycketerminalen /Pendelparkeringen
Då är vi framme  vid kl. 9,00 när dom öppnar.
Har ringt och kollat och förvarnat att vi kommer ett gäng.

Vi behöver inte åka alla i varsin bil men vi behöver lite bilar för att få plats med prylarna vi köper!

Måste inte men, svara gärna om du kommer med.
Annars ses vi på Mölnlycketerminalen kl 08 och ser kör vi!

Hälsningar
Anders Liljebladh
0704-81 08 50