Larvning

Larvdag 2014

Nu på Lördag den 7 Juni, kl. 10 – 12 är den årliga larvdagen på Råda Säteri, där vi hade senaste kursen. Ett bra tillfälle att komma dit och se när vi ”larvar” blivande drottningar. Delar av styrelsen och kursledare kommer att vara där. Lite fika med kaffe och prata bin.

 

Larvning