GRUNDKURS I BIODLING 2024

Kursen består av både teoretiska och praktiska moment. Målet är att deltagarna efter genomgången grundkurs skall kunna klara av att sköta ett bisamhälle.

Årets kurs startar måndagen den 19 febr. 19.00.

Kursledare är Carl-Erik Dahlberg som nås via e-post carlerikdahlberg36@gmail.com 

Teoridelen består av fem träffar (kvällstid, måndagar varannan eller var tredje vecka  –  med uppehåll V7 liksom annandag påsk). Därefter blir det ungefär lika många praktiska övningar i bigård ( i regel lördagar) fram till avslutningen i augusti eller början av september. De praktiska övningarna kommer att anpassas till hur bisamhällena utvecklas under året.

Skicka ett e-mail så får Du mer upplysningar.

2023-12-26 CED