Grundkurs i biodling

Nu är kursen fulltecknad för 2019 och startar i februari. I detta formulär nedan kan du anmäla ditt intresse för en reservplats 2019 eller för att gå kurs 2020

https://goo.gl/forms/LFegv2gj3eFTirVv1