GRUNDKURS I BIODLING 2023

Kursen består av både teoretiska och praktiska moment. Målet är att deltagarna efter genomgången grundkurs skall kunna klara av att sköta ett bisamhälle.
Årets kurs startar måndagen den 6 mars 19.00.
Upplysningar: Teoridelen består av fem träffar (kvällstid). Därefter blir det några praktiska övningar i bigård ( i regel lördagar) fram till avslutningen i augusti eller början av september. De praktiska övningarna kommer att anpassas till hur bisamhällena utvecklas under året. Kursledare är Carl-Erik Dahlberg som nås via e-post carlerikdahlberg36@gmail.com.

SKICKA E-MAIL SÅ FÅR DU MERA UPPLYSNINGAR !

28 febr ett fåtal platser lediga

Alla hittills anmälda: VÄLKOMNA !


2023-02-28 CED