Grundkurs i biodling

Kursen består av både teoretiska och praktiska moment. Målet är att deltagarna efter genomgången grundkurs skall kunna klara av att sköta ett bisamhälle.

Årets kurs startade måndagen den 21 mars.

Upplysningar: Teoridelen består av sex träffar (kvällstid). Därefter blir det praktiska övningar i bigård ( i regel lördagar) fram till avslutningen i augusti eller ev. början av september. De praktiska övningarna kommer att anpassas till hur bisamhällena utvecklas under året. Kursledare är Carl-Erik Dahlberg som nås via e-post carlerikdahlberg36 at gmail.com  Beställ prospekt!!

Nästa kurs beräknas starta i februari 2023. OBS! Anmälan kommer att öppnas hösten 2022 och stängas när kursen är fulltecknad. Datum för inbetald kursavgift är det som gäller vid överteckning.

2022-03-24 CED