Grundkurs i biodling

Pågående grundkurs i biodling kommer att avslutas i augusti 2020. Kursen har kunnat genomföras trots corona-pandemien.

Anmälan till grundkurs i biodling 2021 kommer att öppnas den 1 september 2020. Kursen består av både teoretiska och praktiska moment. Målet är att deltagarna efter genomgången grundkurs skall kunna klara av att sköta ett bisamhälle. Kursen startar i februari 2021.

Upplysningar om kursen kan lämnas av ordföranden som nås via e-mail ce.dahlberg samt swipnet.se