Styrsö

Inbjudan till Styrsö

Mölnlycke biodlarförening har sedan 2013 ansvaret för den nationella parningsstationen för Buckfastbin på Styrsö. Stationen startades 1999 av medlemmar i vår förening men övertogs året därpå av SBR. Numera har SBR avvecklat sin avelsverksamhet av ekonomiska skäl. Styrsö är den enda parningsstationen i Sverige som har tillräckligt antal drönargivande samhällen för att säkerställa genetisk mångfald. Detta beror naturligtvis på det goda samarbetet med alla som har bin på öarna, och vi är mycket tacksamma för att alla hjälper till med detta. Detta kan inte nog understrykas eftersom ett enda bisamhälle med felaktig drottning på någon av öarna i området skulle spoliera hela avelsarbetet.

Mölnlycke biodlarförening i samarbete med Göteborgs  och Bohus läns biodlardistrikt anordnar lördagen den  9 augusti 2014 kl 10.00-12.00 utbildnings- och informationsträff om DROTTNINGBYTE hos Lennart Karlsson, Skäretvägen  63, Styrsö.

Teoretisk och praktisk genomgång av metoder för byte av drottning i bisamhälle.  –  Ta med fika och slöja!

Om Styrsö parningsstation skall kunna leva vidare är det nödvändigt att alla som har bin inom området medverkar. Alla bisamhällen måste ha systerdrottningar så att vi får ett enhetligt arv. Mölnlycke biodlarförening har inte resurser att besöka alla biodlare i hela området. Det finns inte längre några statsbidrag för sådant avelsarbete. Därför är det viktigt att alla biodlare behärskar konsten att byta drottning på ett säkert sätt. Föreningen tillhandahåller drottningarna för bytet hösten 2014. Drottningarna är odlade efter en utvald avelsdrottning som ger särskilt snälla och flitiga bin som inte svärmar. Vi hoppas att Du har möjlighet att deltaga i detta viktiga möte.

 

Styrsö