Verksamhetsplan 2017

Nu närmast den 13 maj är den kvinnliga nätverksträffen på Råda Säteri.

3 juni 10,00 Råda Säteri  Larvdag+Drottningodling+Bitillsynsmannen informerar.

Egon och styrelsen.

 

1 juli 10,00 Råda Säteri Avläggare

Egon+Björn Albinsson.

Samarbete Mölndal bf