Grundkurs

Kurser 2015

Nu är det absolut sista chansen att anmäla er till grundkursen eller fortsättningskursen om ni inte redan gjort det. Vi kommer vara i kulturhuset/biblioteket i Mölnlycke centrum. Grundkursen är indelad i flera tillfällen. Priset är 1000:- inklusive kurmateriel (boken om biodling) för grundkursen.

Anmälan till kurserna görs här.

 

GRUNDKURS I BIODLING

Grundkursen startar torsdagen den 12 mars kl. 19. Anmälan görs här.

Målsättning: Efter genomgången kurs (5 teoriträffar och tre praktiska övningar i bigård) skall deltagaren med stöd av mentor kunna sköta en nyinköpt avläggare fram till hösten.
Anm: Ett övervintrat samhälle är mera svårskött. Skötsel av ett sådant samhälle behandlas i fortsättningskurs nästa vinter och övningar nästa år. Vissa moment, exempelvis bisjukdomar, behandlas därför inte i denna grundkurs.

Teoriträffar
Teori i Kulturhuset, blå rummet, Mölnlycke.  Torsdagar kl. 19.00-21.15

1.     Biet (12/3)
Djur, växter, insekter. Steklar, gaddsteklar. Humlor, bin, getingar. Solitärbin i Sverige
Drottning, arbetsbin, drönare. Yngelstadier. Drottningens parning.
Yngelstadierna. Inne/ute-bin. Vinterbin. Vaxbygget.
Biets anatomi. Gadden. Bisticksallergi. Geografiska raser. Buckfastbin
Kursledare för detta moment:    Carl-Erik Dahlberg

2.    Nybörjarens start (26/3)
Elementära begrepp inom biodling. Köp av material. Avläggaren. Uppställningsplats. Tillsyn under första året. Drivfodring. Ev. honungsskörd (avläggare ger normalt inte skörd första året). Invintring. Vinterfodringen. Musskydd. Tillsyn vintern.
Kursledare för detta moment:    Agneta Nilsson

3.    Utrustning (9/4)
Bikupa. Bibostaden: Pall, botten, musskydd, sargar, spärrgaller, täckplast, tak, spännrem. Foderlåda. Redskap.
Några historiska rammått. Plastramar. Skyddskläder. Bigård. Plats för bigården.
Praktisk övning i trådning av ramar och att smälta in vaxmellanväggar.
Kursledare för detta moment:    Anders Liljebladh

4.    Ett år i bigården (23/4)
Biåret börjar i juli. Kontroll av yngelklot. Drottningbyte.  Skörd och vinterfodring. Musskydd och spännband. Varroabehandling. –  Vintervila.  –  Rensningsflykt. Foderkontroll feb-mars. Vårundersökning. Utökning. Skattlådor. Om svärmning. Protokollföring. Skörd. Varroabehandling.
Kursledare för detta moment:    Fredrik Persson

5.    Honungens behandling och höstarbeten. (7/5)
Skattlådor, botten, lock. Biblåsare eller borste. Bil, cykel, skottkärra. Avfuktare. Refraktometer. Avtäckning, slungning, silning av vanlig honung resp. ljunghonung. Ympning. Kylrum. Uppvärmning och tappning på burk, alternativt försäljning ”flytande”. Etikettering, förvaring. Rörning om ympning ej sker.  –  Ramar sorteras. Vaxsmältning.
Kursledare för detta moment:    Carl-Erik Dahlberg

Praktiska moment
Nedanstående tider och platser är preliminära.

6.    Vårundersökning (OBS! NY TID- Lördag 18/4)
Plats: Benarebyv. 54 i Mölnlycke

7.    Utökning av bisamhället (lördag 9/5)
Plats: Råda säteri

8.    Avläggarbildning (lördag 27/6)
Plats meddelas senare

Dessutom kan, om så önskas, tillkomma en gemensam utflykt till någon biredskapsbutik.

Kursintyg utfärdas (om så önskas) för de som varit med på samtliga avsnitt.

Mentorer

De som efter genomgången kurs väljer att skaffa bin och blir medlemmar i Mölnlycke Biodlarförening kommer att erbjudas en mentor i föreningen.

Kurslitteratur

Följande litteratur ingår i kursavgiften:
Boken om biodling (SBR:s förlag)
Broschyren Mitt första år som biodlare (SBR:s förlag)

Kursavgift

Kursavgiften 1000 kr inkl. kurslitteratur betalas till föreningen bankgiro 785-2742 före kursstart. Märk med ert namn

Kursledare:

Carl-Erik Dahlberg
Agneta Nilsson
Anders Liljebladh
Fredrik Persson

Frågor till kursledarna ställs via facebookgruppen Mölnlycke Biodlareförening eller via e-post till hela gruppen .

 

Grundkurs

 

FORTSÄTTNINGSKURS

Fortsättningskursen startar 16:e mars

Pris 1500:-

Lektionstid 3 x 45 min, Start

1.    Introduktion, kursupplägg, repetition av  Biåret – CE o Egon må 16 mars

2.    Bisjukdomar (Fries/Christiansen) och vårundersökning – CE 11/4

3.    Skötselmetoder teori och praktik – utökning mm CE 2 maj

4.    Svärmkontroll, avläggare/apidea, bedömning av samhällen( juni) Egon 23 maj

5.    Honungshantering från skattning till burk CE 13 juni

6.    Drottningbyte – invintring  Egon 29 aug

7.    Återträff och utvärdering, framtidsplanering Egon o CE Sept/Okt

Studiebesök enlig deltagarnas önskemål läggs in på passande tider under juli
Exvis  Larvdagen(juni), Styrsö , Drottningodlingsdemonstartion(Egon)’’