Om föreningen

Mölnlycke Biodlareförening bildades 1935 och är varken stor eller märkvärdig. Men  –  en förenings största tillgång är dess medlemmar. Vi har tidigare startat parningsstationer för bidrottningar på Styrsö och Vendelsö. Styrsö nationella parningsstation för Buckfastbin drevs från åter igen från 2013 av Mölnlycke biodlarförening. Tyvärr måste vi upphöra med verksamheten på Styrsö från 2019 efter över 20 år som nationell parningsstation.

Vi har en egen parningsplats i Mölnlycke. Parningsplats är en enklare variant jämfört med parningsstation. Det finns andra föreningar i Västra Sverige som har parningsplatser. Mölnlycke biodlarförenings rasparningsplats är öppen i juni och juli. Vi har haft ett renparningsområde i Mölnlycke sedan mer än ett decennium som gett mycket bra resultat vid friparningar. 

Vår förening har cirka 60 medlemmar.  I Göteborgsregionen finns totalt cirka 200 biodlare fördelat på knappt tio föreningar.  Vilken lokalförening som är bäst  –   det avgör Du själv. Du väljer också själv vilken lokalförening Du vill tillhöra.
Vårt utbildningsprogram omfattar grundkurs, temadagar och medlemsträffar. Vi tror att det tar några år för nya biodlare att lära sig. Andra föreningar tar hela utbildningen på en gång, så kallade nybörjarkurser. Vi tror att det är bättre att varva utbildningen med praktik och egna bisamhällen, och vi tror på vår modell.