Skördestatistik

Alla biodlare vet att skörden av honung kan variera mycket från år till år.Främsta orsaken är vädret och det gäller inte bara under dragsäsongen utan också i hög grad under bisamhällets uppbyggnadsperiod under våren. Men även om vädret är gynnsamt kan draget utebli på grund av att det inte finns nektargivande blommor just då. Det är många faktorer som inverkar och det måste vara gynnsamma för att slörden skall bli god. Diagrammet nedan visar skörden av honung per samhälle från år 1937-2007 med undantag 1953-1954 då uppgifter saknas.